Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Krajská zdravotní podpoří charitativní běh proti mozkové mrtvici

foto archiv

- Ústí nad Labem | U příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října, a k desetiletému výročí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pořádá Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek akci pod názvem „Charitativní běh proti mozkové mrtvici“.

Neurochirurgové si připomínají vznik pracoviště v Ústí

foto archiv

- Ústí nad Labem | Neurochirurgové z ústecké Masarykovy nemocnice si připomínají padesát let od vzniku svého pracoviště. Současná Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem díky vynikajícím výsledkům patří mezi špičková pracoviště nejen v České republice, ale také v Evropě.

Díky sponzorům má mobilní hospic druhý automobil

foto archiv

- Ústí nad Labem | Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem při ústeckém onkologickém oddělení, disponuje druhým výjezdovým autem. Jedná se o Škodu Fabia s doplňky, za pořizovací cenu přesahující 272 tisíc Kč, která byla pro zdravotnické pracoviště zakoupena díky sponzorským darům.

Výzva dárcům nuly negativní pomohla

foto archiv

- Ústí nad Labem | Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem děkuje všem dobrovolným dárcům krve, kteří v uplynulých týdnech na základě výzvy přišli darovat nejcennější tekutinu.

Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem

foto archiv

- Ústí nad Labem | Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, připravily na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 5. října 2018 v pořadí již 25. odbornou nadregionální konferenci "Slámův ORL den".

Chobotničky zpříjemní novorozencům pobyt

foto archiv

- Ústí nad Labem | Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala padesát háčkovaných chobotniček pro nedonošená miminka. Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Helena Svatková je předala Mgr. Markétě Svobodové, hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice.

V RE:STARTU získala UJEP bezmála 850 milionů korun

foto archiv

- Ústí nad Labem | Komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy všeobecně známé pod názvem RE:START rozhodla o poskytnutí 850 milionů korun Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Finance rozdělované díky operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do strukturálně postižených regionů znamenají pro UJEP jedinečnou možnost rozvoje.

Neurochirurgická klinika hostí výroční kongres

foto archiv

- Ústí nad Labem | Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem hostí ve dnech 25. - 27. září 2018 Výroční kongres České neurochirurgické společnosti a Slovenské neurochirurgické společnosti.

Centrum robotické chirurgie v Masarykově nemocnici slaví 10 let

foto archiv

- Ústí nad Labem | Krajská zdravotní, a. s., si připomene deset let od založení Centra robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici. V atriu nemocnice se návštěvníci budou moci seznámit s robotickým systémem da Vinci X, který bude poprvé v České republice přístupný veřejnosti.

Dětské ozdravovny v Krkonoších nabízejí pobyty na zdravém vzduchu

foto archiv

- Krkonoše | Ročně ubytují krkonošské dětské ozdravovny na dva tisíce dětí z celé České republiky. Jezdí sem alergici, astmatici či děti s chronickými problémy horních cest dýchacích. Ozdravovny jako jediný region v republice zřizuje Královéhradecký kraj.

Centra vysoce specializované péče zvyšují kredit Krajské zdravotní

foto archiv

- Ústí nad Labem | S činností a výsledky práce zdravotníků v centrech vysoce specializované péče působících v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem se v pondělí seznámili zástupci vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., (KZ) Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva Ing. Petr Fiala, generální ředitel a MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA, náměstek pro řízení informačních systémů.

Strana výpisu

3 ...

 

Nejčtenější články v rubrice
Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

31%

 

Ne

44.5%

 

Zlepšuje se to

24.5%