Litoměřická nemocnice nabízí moderní řešení problémů s bolestmi zad - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Litoměřická nemocnice nabízí moderní řešení problémů s bolestmi zad

MUDr. Ivo Trtek, lékař odd. radiologie a zobrazovacích metod, při aplikaci ozónu pacientovi ležícímu na pohyblivém stole CT přístroje.

Litoměřice | Těžko se mezi námi najde člověk, který nikdy neměl bolesti páteře. Městská nemocnice v Litoměřicích nabízí již více než tři roky moderní léčbu těchto obtíží, a to pomocí ozónu. Na podrobnosti k...

 

této metodě, která od roku 2010 pomohla již více než 800 pacientů, jsme se zeptali MUDr. Ivo Trtka, lékaře oddělení radiologie a zobrazovacích metod, který se léčbě bolestí páteře pomocí ozónu dlouhodobě věnuje.
 
Pro jaké pacienty nebo skupiny pacientů je tato metoda především vhodná?
V našem případě se jedná o pacienty s bolestivým onemocněním páteře, u nichž se bolest šíří podél hlavních nervů od páteře do končetin. Těmto obtížím se říká kořenové syndromy a jejich projevy se liší podle toho, který z nervových kořenů je postižený. A nezřídka nastávají situace, kdy je kořenů postižených více najednou. Typicky se jedná o bolesti šířící se ze zad přes hýždě nebo přes tříslo do jedné nebo do obou dolních končetin nebo přes rameno do horní končetiny. Kromě bolestí se může jednat také o pocity brnění, chladu, necitlivost a v pokročilejším stadiu i o poruchy hybnosti určité svalové skupiny na končetině, např. neschopnost zvedat nohu při chůzi do schodů, zakopávání o špičku nohy při chůzi apod.
 
Co tyto bolesti způsobuje?
Nejčastěji způsobuje tyto potíže poškození meziobratlových plotének, tedy jakýchsi „tlumičů“ umístěných mezi jednotlivými obratli. Další příčinou mohou být ještě malé kostěné výrůstky na páteři, jež zužují prostory, kudy nervy vycházejí z páteře ven. A další nemalou skupinu tvoří pacienti, u nichž jsou stejné potíže způsobeny jizvami v okolí páteře po operacích.
Našimi klienty jsou ale i lidé, kteří nemají typické kořenové šíření obtíží, ale převládá u nich bolest v bederní oblasti. Zde jsou příčiny bolestí rozmanité, obecně ale můžeme říci, že jedná o projevy degenerativních změn, tedy o projevy stárnutí a dlouhodobého přetížení. 
 
Jaká je historie používání ozónu v litoměřické nemocnici?
Počátek ošetřování uvedených skupin klientů sahá v litoměřické nemocnici do roku 2008. Tehdy zde lékaři začali provádět cílené, hluboké obstřiky bolestivých nervů směsí léků, kdy se léčivá směs aplikuje dlouhou, tenkou jehlou, zavedenou až k nemocnému nervu, který je před tím zaměřen pomocí CT vyšetření. Ale možnost provádět tyto obstřiky ozónem nabízíme až od roku 2010.
 
Jaká je výhoda aplikace ozónu oproti směsi léků?
Výhodou je, že ozón je v léčebných koncentracích vůči lidskému tělu daleko šetrnější, než jakékoliv léky a nemá žádné vedlejší účinky.
Zatímco výkon při použití anestetika provádíme za krátkodobé 1-2 denní hospitalizace, při užití ozónu pacient přichází na zákrok z domova a ihned po zákroku zase odchází domů. Další výhodou je skutečnost, že jelikož se jedná o plyn, tak ho lze snadno podávat tenčí jehlou. A nakonec největší výhoda ozónu – jehlou zavedenou přímo do meziobratlové ploténky můžeme ovlivnit vlastní výhřez ploténky a tím se zlepšuje dlouhodobý účinek léčby. Pochody nastartované ozónem ploténku vysuší, čímž se zmenší její objem a výhřez buď zmizí úplně, nebo se zmenší. 
Nelze opomenout ani skutečnost, že z výsledků sledování našeho vlastního souboru pacientů, které provádíme od počátků zavedení této léčebné metody v naší nemocnici, vyplývá, že ozón z dlouhodobého hlediska dosahuje lepších výsledků v léčbě. Po půl roce od aplikace ozónu udává zlepšení obtíží proti počátečnímu stavu téměř 70% pacientů, kdežto při užití léků jen 40% pacientů. O oblibě ozónu svědčí i prudký nárůst počtu pacientů po jeho zavedení. V souboru již nyní máme od roku 2010 přes 800 pacientů ošetřených ozónem, zatímco pacientů ošetřených kombinací léků je od roku 2008 300.
 
Musí pacient před výkonem absolvovat nějaké speciální vyšetření?
Pacienti se k nám na ošetření dostávají typicky po neurologickém vyšetření a na základě dříve provedených diagnostických vyšetření, jako je CT nebo magnetická rezonance.
 
Jak samotná aplikace do páteře ozónu probíhá?
Při výkonu leží pacient na břiše na pohyblivém stole CT přístroje.  Pomocí něj totiž nejprve zaměříme cílová místa pro zavedení jehel a v průběhu operace jím kontrolujeme polohu jehel a nakonec i distribuci ozónu ve tkáních. 
 
Je třeba, aby si pacient za tento výkon připlácel?
Jedná se o výkon, který není zcela hrazený ze zdravotního pojištění, ale pacient si musí část uhradit. Podle platného aktuálního ceníku platí v litoměřické nemocnici pacient za aplikaci ozónu 500,- Kč. Na jiných pracovištích v České republice dosahují poplatky za aplikaci ozónu i několika tisíc korun.

Zdroj: Naděžda Křečková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  » Zdraví  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

35.6%

 

Ne

37.4%

 

Zlepšuje se to

26.9%