Oční lékaři se sešli v Ústí nad Labem již poosmadvacáté - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Oční lékaři se sešli v Ústí nad Labem již poosmadvacáté

zdroj: KZ

Ústí nad Labem | Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádala minulý týden 28. Ústecký...

 

oftalmologický den v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do lavic hlavního konferenčního sálu usedlo 150 lékařů z celé České republiky. Téma letošního setkání lékařských specialistů znělo Glaukom a sítnice.
Odborným garantem konference "28. Ústecký oftalmologický den" byla přednostka Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. "Bylo mi velkou ctí přivítat mezi námi špičky české oftalmologie - paní doc. MUDr. Evu Růžičkovou, CSc., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Petra Koláře, Ph.D., a MUDr. Danielou Vysloužilovou, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno, MUDr. Jaroslavu Dusovou, Ph.D., a doc. MUDr. Jana Studničku, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jejich vystoupení byla velkým odborným přínosem. Mezi přednášejícími se však neztratili ani mladí lékaři z naší kliniky. Perfektní práci odvedlo naše středisko konferenční podpory vedené Ing. Lenkou Kocmanovou Taussigovou, se kterým jsme tuto prestižní konferenci pořádali poprvé, a již tradičně bezchybný a kreativní byl náš multimediální tým," uvedla MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
Oční klinika Krajské zdravotní, a  s., patří mezi excelentní centra Masarykovy nemocnice, o. z. Ročně zde lékaři odoperují bezmála 2500 pacientů. Nachází se zde jediné Vitreoretinální centrum pro operace zadního segmentu oka v Ústeckém kraji. Pacienti s onemocněním glaukomu jsou na pracoviště odesíláni z celé České republiky. Ústecká oční klinika má statut makulárního centra, probíhají zde výuky mediků i sester, lékaři přednáší a publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klinika se specializuje na operace glaukomu (zeleného zákalu) a byla vybrána jako první pracoviště v České republice k provedení této operace.
Republikové prvenství patří ústecké klinice s unikátní operací novým typem laserového systému IRIDEX Cyclo G6, pomocí kterého jsou aplikovány kontaktní sondou přes skléru (stěnu oka) vlny infračerveného laserového světla k výběžkům řasnatého tělesa. Jako jediné pracoviště v republice provádí kanaloplastiku.
"Ústecký oftalmologický den se koná po dvacáté osmé. Už z toho je patrné, jakou rozvinutou tradici a věhlas má obor oftalmologie v ústecké Masarykově nemocnici. Akci pořádá Oční klinika Fakulty zdravotnických studií a Krajské zdravotní, což zaručuje vysokou odbornost konference. Oftalmologie se zabývá léčbou onemocnění zraku, proto tento obor považuji za velmi důležitý. Přeji účastníkům konference, aby získali od přednášejících nové poznatky, které uplatní v praxi," uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybáka, pod jehož záštitou se konference uskutečnila.
Účastníky konference pozdravil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. "Ústecký oftalmologický den má velkou tradici a velkou tradici má i moderní oftalmologie v Masarykově nemocnici. Jejím zakladatelem byl primář Hanuš Libický, který se po válce do Ústí nad Labem vrátil z Anglie, kam utekl před nacisty. Tam se jako jediný lékař z Čech v historii stal členem lékařského kolegia královské rodiny, jehož součástí jsou největší špičky anglické medicíny. V Masarykově nemocnici vybudoval moderní oddělení s rozsáhlou operativou, publikační a vědeckou činností. Na jeho práci  skvěle navázali další primáři MUDr. Jan John, CSc., prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., MUDr. Pavel Sušický a současná přednostka oční kliniky MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.," řekl MUDr. Josef Liehne. 

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  » Zdraví  

 » Kraje  » Ústecký