Lékaři v Ryjicích jednali o ošetřovatelské péči v geriatrii - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Lékaři v Ryjicích jednali o ošetřovatelské péči v geriatrii

foto archiv

Ústí nad Labem | Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádalo odbornou konferenci "Ošetřovatelská péče v geriatrii". Akce, která se po loňské premiéře znovu uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo 70 zdravotníků.

 

"Snažíme se, abychom postupně ryjický areál udělali ještě přívětivějším jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je šance, aby zde vznikl nový pavilon. Existuje studie stará přes deset let, která ale vznikla za jiných okolností a je nutné ji revidovat, aby se z ní mohlo vyjít pro realizaci záměru," uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který jako první převzal od vědeckého týmu oddělení následné péče skřítka Zlatoryje jako výraz ocenění za pozornost, kterou ryjickému zařízení věnuje.

Oddělení následné péče v Ryjicích Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prošlo v roce 2016 úspěšnou reakreditací, obhájilo akreditaci z roku 2013 a získalo certifikát na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR). Akreditace je platná tři roky, do listopadu 2019.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních, pacienti s kožními defekty, pacienti v paliativním režimu péče, v terminálních stadiích onemocnění, pacienti, jejichž zdravotní stav předpokládá dlouhodobou péči v oblasti výživy nebo hydratace. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak z Nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení. Z terénu jsou pacienti přijímáni po domluvě s praktickými lékaři nebo po indikaci z geriatrické ambulance.

Celková kapacita oddělení následné péče je 105 lůžek na třech úsecích. Nově byla vytvořena stanice DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) se čtyřmi pokoji, když prostory prošly rekonstrukcí. Byly provedeny opravy podlah, zdí, oken, výměna lina, drobná úprava elektroinstalace, nové obklady a umyvadla a další úpravy.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Zdraví  » Zdraví