Krajská zdravotní hostila krajskou konferenci odborářů - Zdraví - Český Metropol

Zdraví

Krajská zdravotní hostila krajskou konferenci odborářů

zdroj: KZ

Ústí nad Labem | Ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ) se uskutečnila krajská konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP). Krajská zdravotní dvakrát...

 

do roka pravidelně hostí delegáty OSZSP z Ústeckého kraje.
Účastníky konference pozdravil za vedení Krajské zdravotní, a. s., generální ředitel Ing. Petr Fiala, který tlumočil pozdrav předsedy představenstva společnosti, Ing. Jiřího Nováka, a zároveň informoval o připravovaných krocích k zajištění nárůstu mzdových tarifů pro zaměstnance Krajské zdravotní na rok 2018, ale především - po zajištění příplatků pro všeobecné sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují v režimu třísměnného a nepřetržitého provozu - pro další nelékařské profese. "Snahou Krajské zdravotní má být nyní pokrok v nápravě odměňování zejména nízkopříjmových kategorií zaměstnanců, tarifní růst mezd a další benefity a nárůsty dle platné kolektivní smlouvy jistě mají být také provedeny," zdůraznil Ing. Petr Fiala. 
Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OSZSP ČR, generálnímu řediteli poděkovala za účast na konferenci a podporu odborové organizace. Poděkovala zároveň za pamětní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, které obdržela s dalšími osobnostmi spojenými s činností této společnosti dne 14. září 2017 při slavnostním udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2016.
"Velmi si vážíme příslibu Krajské zdravotní ke zvýšení platových tarifů o 10 %, nicméně s ohledem na předloženou kolektivní smlouvu vyššího stupně předložíme návrh na sbližování platových tarifů," řekla Ing. Ivana Břeňková.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  » Zdraví  

 » Kraje  » Ústecký