Ekologie - Český Metropol

Ekologie

Prodej vozů na alternativní pohon roste

zdroj: Auto Palace

- Praha | Druhá největší dealerská skupina v ČR, Auto Palace, eviduje v prvních měsících tohoto roku zvýšený zájem o vozy na alternativní pohon. Nejúspěšnější značkou v prodejích je Mitsubishi, která v meziročním...

Kotlíkové dotace zmizely v Ústeckém kraji během dvou dnů

zdroj: Ústecký kraj

- Ústí nad Labem | Za pouhých 52 hodin bylo vyčerpáno celkem 21 milionů korun z 2. výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. Celkem dorazilo 451 žádostí. Příjem žádostí začal v pondělí 3. dubna a ve středu...

Kotlíková dotace byla za první den prakticky vyčerpána

zdroj: Ústecký kraj

- Ústí nad Labem | V pondělí 3. dubna byl v Ústeckém kraji spuštěn příjem žádostí o kotlíkové dotace v rámci 2. Výzvy. Ta se tentokrát týká pouze žadatelů, kteří si chtějí pořídit kotle na spalování biomasy nebo...

Lesy ČR činí opatření proti suchu: Vodní kanály v oboře Soutok zaplní voda z Nových Mlýnů

zdroj: Lesy ČR

- Břeclav | Vodní bilanci v lužních lesích obory Soutok na Břeclavsku vylepší voda z Novomlýnských nádrží. Lesy ČR, které oboru spravují, se dohodly s Povodím Moravy, takže se počátkem tohoto týdne začal...

Světový den vody: Škoda se zasazuje za trvale udržitelné hospodaření s vodou

- Mladá Boleslav | Škoda se již řadu let angažuje ve prospěch trvale udržitelné výroby a v rámci své strategie ,GreenFuture' realizuje četné projekty na ochranu přírodních zdrojů. Patří mezi ně i co nejšetrnější nakládání s...

Třinecké železárny letos pomáhají s ochranou ledňáčka říčního

zdroj: Třinecké železárny

- Třinec | Kriticky ohrožený ledňáček říční je letos jedním z témat v oblasti životního prostředí v Třineckých železárnách. Za přihlížení dětí z okolních mateřských škol mu zaměstnanci hutě instalovali speciálně upravenou...

Dobrovolná dohoda pomáhá zlepšovat životní prostředí už čtvrtý rok

zdroj: Třinecké železárny

- Praha | Pobyt dětí na ozdravném pobytu v Tatrách či jarní úklid biokoridoru řeky Olše. To jsou jen dvě z řady aktivit vyplývajících z Dobrovolné dohody Třineckých železáren a Ministerstva životního prostředí ČR. Platí...

Lesy ČR otevírají naučnou stezku v Rosicích u Brna

zdroj: Lesy ČR

- Rosice | Naučnou čtyřkilometrovou stezku v bývalé oboře v Rosicích u Brna vybudovaly Lesy ČR ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Rosice. Veřejnosti se otevře v neděli 19. března. Sraz...

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny destabilizuje ochranu životního prostředí

zdroj: ODS

- Praha | Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny doprovázely podle ODS od samého počátku jevy, které nemají v rámci legislativního procesu v naší zemi obdoby. „Novela byla připravena bez řádné komplexní...

V městské části Brno střed startuje projekt „Černé za barevné“

zdroj: Martin Drozd

- Brno | 11. března bude v městské části Brno střed zahájeno doplňování vybraných černých sběrných nádob na směsný odpad o nádoby modré a žluté, určené pro odpad tříděný. „Cílem pilotního projektu je nabídnout...

Šancí pro Ralsko může být pastva divokých koní

zdroj: archiv Metropolu

- Ralsko | Na přírodní památce Meandry Ploučnice u Mimoně by se mohlo pást stádo divokých koní. Liberecký kraj má od roku 2016 povinnost zajistit péči této přírodní památky a forma přirozené pastvy může být...

Strana výpisu

8 ...