Pro Chytré hlavy můžete hlasovat na internetu i z mobilu - Charita - Český Metropol

Charita

Pro Chytré hlavy můžete hlasovat na internetu i z mobilu

Ikona

24. května 2010, 11.45 | ÚSTECKÝ KRAJ | Skupina Czech Coal v březnu vyhlásila grantový program Chytré hlavy pro Sever zaměřený na podporu vzdělávání v regionu. Střední a vysoké školy z Mostecka do něj přihlásily na tři desítky projektů v celkové hodnotě 20 milionů korun. Skupina Czech Coal považuje podporu vzdělávání v regionu za nedílnou součást svých veřejných aktivit. Pro Ústecký kraj je nízká míra vzdělanosti obyvatelstva jedním z klíčových problémů, s nímž úzce souvisí i vysoká nezaměstnanost v regionu.

 

Ačkoli významné společnosti, včetně skupiny Czech Coal, pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků všech úrovní, vzdělanostní struktura požadavkům zaměstnavatelů neodpovídá.

Skupina Czech Coal je přesvědčena, že podpora projektů v oblasti vzdělávání je nutná. Proto se na podporu vzdělávacích projektů orientovala již v uplynulých letech. Výrazněji se její sponzorské aktivity na tuto oblast zaměřily v loňském roce, v rámci Programu Spolužití, na který program Chytré hlavy pro Sever navazuje. 
Z přihlášených projektů bylo letos vybráno patnáct,které nejvíce odpovídají záměrům skupiny Czech Coal pomoci vzdělanosti v regionu. Tyto projekty budou v následujících dnech zveřejněny v místním tisku a na webu www.chytrehlavy.cz. Od 17. května do 15. června bude veřejnost svým hlasováním na internetu a zasláním sms zpráv rozhodovat o jednom z projektů, který podporu získá. Vyhlášení vítěze veřejného hlasování a dalších podpořených projektů, stejně jako 10 vylosovaných hlasujících, kteří získají dárkové předměty skupiny Czech Coal, proběhne v závěru června.
Informace o způsobu hlasování zájemci získají na www.chytrehlavy.cz,  www.czechcoal.cz, na telefonu 476 203 713, v Informačním a kontaktním centru Spolužití v Litvínově či na bezplatné telefonní lince Spolužití 800 800 499.   
Skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal a.s., která obchoduje především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů. Dále ji tvoří Litvínovská uhelná a.s. spravující největší uhelné ložisko v ČR, Vršanská uhelná a.s. s životností zásob v rámci stávajících územních limitů až do roku 2058, Czech Coal Services a.s., poskytující sdílené služby těžebním společnostem, a řada dalších obslužných společností. Do skupiny je organizačně včleněna také společnost REN Power CZ a.s., významný investor do obnovitelných zdrojů energie, a společnost FitCraft Production a.s., která je předním domácím výrobcem fotovoltaických systémů.

Tématické zařazení:

 » Charita