Otevřená věznice už brzy i v ČR: norští kolegové předali Česku zkušenosti z praxe - Krimi - Český Metropol

Krimi

Otevřená věznice už brzy i v ČR: norští kolegové předali Česku zkušenosti z praxe

zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Praha | Zástupci Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby podnikli v srpnu pracovní cestu do Norska, kde se svými severskými kolegy jednali o tzv. otevřených věznicích. Provoz prvního zařízení tohoto typu v...

 

České republice se totiž blíží – pilotní projekt ve věznici v Jiřicích startuje už v říjnu tohoto roku. 
Během cesty se česká delegace setkala se zástupci Ředitelství Norské nápravné služby (dále DNCS) a tématem diskuzí byl systém norského vězeňství, do kterého „otevřené“ věznice pevně patří. 
„Kolegové z DNCS nás seznámili s efektivními nástroji, které využívají v boji proti kriminální recidivě, včetně propojenosti péče během výkonu trestu i po jeho ukončení,“ uvádí Kamil Nedvědický, zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti. „Mimořádně důležité je také zajištění návaznosti programů pro odsouzené na aktivity po propuštění z výkonu trestu. Způsob zacházení s odsouzenými v tzv. otevřených věznicích patří k těm nejúčinnějším a nejlépe chrání společnost před opakováním trestné činnosti,“ shrnul závěry z jednání na DNCS Nedvědický. 
K seznámení se s praktickým fungováním systému „otevřených“ věznic pak sloužily návštěvy zařízení v Trøgstadu, Eidsbergu a zejména věznice Bastøy, která je pažována za jednu z nejlepších věznic světa a s „otevřeným“ systémem má dlouholeté zkušenosti. 
První „otevřenou“ věznici buduje Ministerstvo spravedlnosti v Jiřicích na Nymbursku. V první fázi bude zařízení sloužit pro 32 odsouzených, kteří jsou krátce před ukončením výkonu trestu, po vyhodnocení pilotního projektu chce resort spravedlnosti rozšířit kapacitu věznice na 100. Jiřické zařízení bude simulovat život na svobodě a připravovat vězně na život po propuštění. Právě přechod na svobodu spojený s nezvyklou mírou samostatnosti a zodpovědnosti velká většina trestaných nezvládá a vrací se k páchání trestné činnosti.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi