Spolupráce mezi magistrátem, policií a starosty má přivést do ulic více strážníků - Krimi - Český Metropol

Krimi

Spolupráce mezi magistrátem, policií a starosty má přivést do ulic více strážníků

zdroj: Hl. m. Praha

Praha | O fungování spolupráce mezi městskou policií, Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivými úřady městských částí se přesvědčil pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava během své okružní...

 

návštěvy městských částí Prahy 1, 2, 3 a 10.
„Hodnotili jsme mimo jiné i spolupráci v oblasti bezpečnosti a musím konstatovat, že ve všech případech jsem odjížděl spokojen. Spolupráce mezi jednotlivými institucemi funguje velmi dobře. Pochopitelně vnímám i to, že občané tento dojem nemusí vždy bezezbytku sdílet, protože věcí k řešení je stále řada. A musíme stále častěji reagovat i na ty nové, které souvisejí se stále dynamičtější proměnou města. Přesto si troufám říci, že za tuto spolupráci a maximální snahu o plnění zadaných úkolů si starostové i vedení městské policie zaslouží pochvalu,“ uvedl radní Hadrava.
Vyhodnocení probíhalo za každou jednotlivou čtvrť, kterou radní navštívil společně s ředitelem městské policie Eduardem Šusterem. V případě Prahy 1 se diskutovaly například výsledky společné akce PČR a MP na Václavském náměstí, která probíhala v letních měsících a také aktuální vývoj společného projektu městské části, městské policie a pražského magistrátu spočívající v podpoře záměru Prahy 1 rekonstruovat dům v ulici V jámě.
„Tato rekonstrukce by městské policii měla poskytnout nové kvalitní zázemí pro přestěhování sídla jejího obvodního ředitelství v prvním městském obvodě. Tímto krokem získá nové kvalitní zázemí pro své strážníky, kteří dnes sídlí v ne zcela vyhovujících podmínkách a kvalitně vybavené operační středisko s dohledovým centrem. Také bude možné sestěhovat dvě současné služebny – tedy sídlo obvodního ředitelství v ulici Opletalova a služebnu na Uhelném trhu. To zvýší efektivitu výkonu služby a současně sníží náklady na provoz,“ řekl Libor Hadrava.
Na Praze 2 pak proběhla diskuse nad personálním stavem tamního obvodního ředitelství městské policie. Naprostá shoda je v tom, že nábor nových strážníků je prioritou nejen města, ale také městské části. Jak Libor Hadrava dále uvedl, vedení Prahy a městské policie průběžně uskutečňuje kroky, které vedou k úspěšnému obsazování volných míst strážníků v přímém výkonu služby. „Naplnění těchto míst odpovídá i přání občanů dané lokality, kteří chtějí vidět v jejich ulicích více strážníků. Diskuze na toto téma proto probíhala i v ostatních městských částech, tedy v Praze 3 a 10,“ doplnil radní.
V případě Prahy 10 se navíc dostalo i na řešení problematiky odstavených autovraků v souvislosti s využitím změny legislativy, která bude platná od 1. 1. 2016. Také zde se diskutovalo hlavně o možnostech města poskytnout Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy vhodné nemovitosti k užívání.

Zdroj: Hl. m. Praha

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Kraje  » Praha