„Čistky“ na Václaváku mají zjevně opodstatnění - Krimi - Český Metropol

Krimi

„Čistky“ na Václaváku mají zjevně opodstatnění

zdroj: Policie ČR

Praha | Toto věhlasné náměstí patří mezi lokality, kde bují takzvaná pouliční kriminalita. „Zatočit“ s ní se rozhodli kriminalisté prvního policejního obvodu. Běžně jsou na Václavském náměstí přítomni jak uniformovaní...

 

policisté, tak například kriminalisté z takzvaného kapsa týmu. Nicméně i tak se zde s přestupkovými delikty a pouliční kriminalitou můžete setkat.
S tímto stavem se nehodlali smířit kriminalisté osmého oddělení prvního policejního obvodu a vyrazili do pomyslného, ale hlavně systematického boje.
V průběhu července provedli tito kriminalisté na Václaváku hned sedm speciálních akcí, při kterých odhalili desítky deliktů počínaje těmi správními v podobě například nabízení reklamních letáků, až po ty trestně právní, jako je distribuce drog.
Celkem v rukou zákona, v tomto případě kriminalistů osmého oddělení prvního policejního obvodu, skončilo 130 osob, které se dopustily již zmiňovaných správních, nebo trestně právních deliktů. Jednalo se konkrétně o nabízení sexu, nebo erotických služeb, narušení veřejného pořádku, nabízení reklamy, neoprávněné držení drog přestupkového charakteru. „Ušetřeni“ nebyli ani cizinci. U těch kriminalisté v šesti případech zjistili porušení parametrů pobytového zákona tím, že například u sebe neměli tímto zákonem předepsané doklady.
Během celkem sedmi akcí se detektivům podařilo odhalit i šest trestných činů. Šlo o výtržnictví, přechovávání nebo distribuce omamných a psychotropních látek a jedů.
Za úspěch těchto akcí lze také považovat to, že se pachatelé, především správních deliktů, na Václavské náměstí od chvíle svého odhalení už nevrací a ani nejsou nahrazováni nikým jiným.
Nejen s ohledem na tyto výsledky budou kriminalisté osmého oddělení prvního policejního obvodu ve stejných, nebo podobných akcích i nadále pokračovat.

Zdroj: por. Mgr. Tomáš Hulan

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Kraje  » Praha