Město podpoří poskytovatele lékařské pohotovostní služby dalšími dotacemi - Finance - Český Metropol

Finance

Město podpoří poskytovatele lékařské pohotovostní služby dalšími dotacemi

foto archiv

Praha | Rada hl. m. Prahy projednala poskytnutí dotací pražským nemocnicím, které zajišťují lékařskou pohotovostní službu. Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení pro ambulance lékařské pohotovostní služby. A to formou účelových investičních dotací v celkové výši 4 768 500 Kč a účelových neinvestičních dotací v celkové výši 987 700 Kč.

 

 

Radní schválili jednorázovou účelovou individuální investiční dotaci ve výši 48 500 tis. Kč pro Nemocnici Na Bulovce na zakoupení víceúčelového vozíku. Další finanční prostředky na investice po schválení návrhu Zastupitelstvem hl. m. Prahy obdrží i tito poskytovatelé lékařské pohotovostní služby:

 

- Fakultní nemocnice v Motole 1 500 000 Kč na diagnostický ultrazvukový přístroj a centrální monitorovací stanici pro 6 monitorů;

- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 250 000 Kč na EKG (propojené na systém MUSE VFN);

- Thomayerova nemocnice 1 080 000 Kč na stomatologické programovatelné křeslo, RTG a kompresor;

- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 020 000 Kč na monitorovací systém (14 monitorů + 1 centrála) a víceúčelová lehátka typu „Stretcher“;

- Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 870 000 Kč na defibrilátor Corpuls3, měření art. tlaku a EtCO2, transportní lehátko Stretcher Sprinte a monitor vitálních funkcí, Mindray UMEC10.

 

V rámci návrhů na neinvestiční dotace schválila městská rada 147 700 Kč pro Nemocnici Na Bulovce, navrhované finanční prostředky – 580 000 Kč pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze a 260 000 Kč pro Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha – ještě musí schválit pražské zastupitelstvo.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance