Ministerstvo vnitra poskytne 40 milionů na ochranu škol - Finance - Český Metropol

Finance

Ministerstvo vnitra poskytne 40 milionů na ochranu škol

foto archiv

Praha | Ministerstvo vnitra pokračuje se zvyšováním bezpečnosti míst s výskytem většího množství osob, která mají nižší úroveň zabezpečení proti násilným útokům. Resort vnitra proto dnes spustil nový dotační program na zvýšení ochrany škol či veřejných prostranství. Dotační podpora je určena krajům, které mohou celkem 40 milionů korun využít na projekty neinvestičního charakteru.

 

prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a na ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení. Žádost o dotaci předkládá kraj, který ji poté může přerozdělit obcím. Výzva je zveřejněna na stránkách (www.mvcr.cz https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-ochranu-mekkych-cilu.aspx) a žádosti mohou kraje podávat do 14. února 2019. Dotační program bude spravovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra.

Dotace jsou určeny na neinvestiční projekty, jako je např. financování bezpečnostního pracovníka, zpracování bezpečnostních a koordinačních plánů, vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, možnost pořádat cvičení či školicí akce nebo vybavení tzv. safe haven, tedy bezpečného úkrytu.

Primárním cílem nového dotačního programu Ministerstva vnitra je i ochrana objektů veřejné správy, tedy úřadů. „Česká politika čerpá v oblasti ochrany měkkých cílů ze zkušeností našich britských nebo izraelských partnerů. Na základě těchto zkušeností například víme, že je potřeba motivovat majitele a provozovatele měkkých cílů k neustálému zvyšování bezpečnosti,“ doplnil ministr vnitra Jan Hamáček.

Kromě Ministerstva vnitra vyhlásila podobné dotační tituly také ministerstva kultury nebo zdravotnictví.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance