Město na školství vyčlenilo částku 111 milionů korun - Finance - Český Metropol

Finance

Město na školství vyčlenilo částku 111 milionů korun

Foto archiv

2. března 2018, 13.14 | Česká Lípa | V rozpočtu města Česká Lípa je pro letošní rok na oblast školství vyčleněna celková částka 111,3 milionu korun, která je určena na investice a provoz školských zařízení, bez mzdových nákladů.

 

Na provoz všech školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město, tzn. mateřské a základní školy, DDM Libertin a ZUŠ se počítá s částkou 56 mil. korun. Na investice do těchto školských zařízení je připraveno 55,3 mil. Kč.

Mezi největší investiční projekty patří podle Evy Markgrafové z českolipské radnice statické zajištění a oprava atria v ZŠ Jižní (16 mil. Kč, zateplení a výměna oken proběhne v roce 2019), regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská (9 mil. Kč), dále bude dokončena rekonstrukce hřiště ZŠ Slovanka, bude zrekonstruováno školní hřiště a sociální zařízení na ZŠ Dr. Tyrše, rozvody vzduchotechniky na ZŠ Sever, provede se odvodnění objektu na ZŠ Pátova a opravy havarijního stavu střech na školských zařízeních.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance