Na obnovu památkové zóny má město 1,5 milionu - Finance - Český Metropol

Finance

Na obnovu památkové zóny má město 1,5 milionu

Foto archiv

Jablonec n/N | V Programu obnovy městské památkové zóny pro rok 2018 je v Jablonci nad Nisou stejně jako vloni alokováno 1,5 milionu korun. Městský dotační program mohou využít majitelé nemovitostí, které se nacházejí v městské památkové zóně, ale nejsou nemovitými kulturními památkami, nemohou tudíž žádat o dotace od Ministerstva kultury.

 

 

„Dotace se poskytuje na obnovu autentických prvků, na opravu střechy, fasády či výměnu oken,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová. „Oprávněný žadatel může žádat o 50% neinvestiční dotaci, maximálně však 100 tisíc korun na jeden rodinný či bytový dům,“ dodává. Dotace se vyplácí zpětně po splnění veškerých podmínek. Jednou z nich je, že fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději v roce následujícím, a to do konce října 2019.

V roce 2017 bylo v programu k rozdělení 1,5 milionu korun. Schváleno bylo celkem 11 žádostí o dotace v celkové výši 967 981 Kč, z toho 3 žadatelům již bylo vyplaceno celkem 293 260 Kč.

Žádosti o dotace z Programu pro rok 2018 se budou přijímat od 4. dubna do 31. října 2018 na odd. dotací, přičemž Program a veškeré doklady pro žadatele budou předem k dispozici na webu města v sekci Životní situace – Památková péče.

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance