Rekonstrukce přehrady Harcov začne příští jaro - Finance - Český Metropol

Finance

Rekonstrukce přehrady Harcov začne příští jaro

Foto archiv

Liberec | Liberecká přehrada se dočká kompletní rekonstrukce. Práce začnou v první polovině příštího roku a potrvají další dva roky. Dojde mimo jiné i k odstranění nánosů z nádrže

 

"Rekonstrukcí projde samotná hráz a také podloží hráze, vybuduje se štola, ze které budou provedeny injektáže podloží, aby neprosakovala voda. Vybudovány budou, mimo jiné, nové spodní výpusti, upravena bude kaskáda s přelivy. Oprava čeká opěrnou zeď na pravém břehu přehrady,“ vyjmenovává primátor města Liberce Tibor Batthyány.

V průběhu prací dojde na částečnou uzavírku komunikace kolem harcovské přehrady a na koruně hráze. Z plánovaných 190 milionů korun náklady na realizaci vzrostly, podle projektu stavby, na 301 milionů korun. Konečná cena za realizaci díla však vzejde z výběrového řízení. „Letos se bude soutěžit zhotovitel opravy hráze liberecké přehrady, a pokud všechno půjde dobře, tak se v dubnu příštího roku s kompletní rekonstrukcí začne,“ uvádí Tibor Batthyány, který o rekonstrukci přehrady jednal s ředitelem závodu v Jablonci nad Nisou, státního podniku Povodí Labe, Bohumilem Pleskačem.

Celá oprava bude hrazena z dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Protipovodňová ochrana III“ a spolufinancována Povodím Labe, státním podnikem. Další investiční akci pak bude rekonstrukce vtokového objektu do přehrady. Harcovská přehrada je veřejným prostorem s rekreačním potenciálem.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Finance