Ústecký kraj požádá ministerstvo dotaci na mzdy sester - Finance - Český Metropol

Finance

Ústecký kraj požádá ministerstvo dotaci na mzdy sester

zdroj: Ústecký kraj

Ústí nad Labem | Rada Ústeckého kraje rozhodla o podání žádosti o poskytnutí státní dotace na financování zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém...

 

provozu v rámci dotačního programu MZČR Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu.
Pokud kraj na základě předložené žádosti obdrží se státního rozpočtu finanční prostředky, bude pro jednání zářijového zastupitelstva kraje připraven materiál, který bude řešit postupy pro poskytnutí dotace přímo poskytovatelům zdravotních služeb, a to v objemu prostředků obdržených ze státního rozpočtu. Současně bude navržen postup pro případné další požadavky vzniklé do konce roku 2017, resp. do doby, kdy je vůči MZČR možno požádat o navýšení objemu dotace, pokud objem vyplacených platů a mezd bude vyšší, než se předpokládalo v původní žádosti.
Kraje prostřednictvím komise Rady AKČR pro zdravotnictví žádali o změnu metodiky, aby do přerozdělení dotací nemusela zasahovat samospráva a zastupitelstva krajů, prostředky přišli nemocnicím včas. Ministerstvo všechny návrhy odmítlo.
„Odmítáme postoj ministerstva, který viní kraje z návrhu nezákonného postupu, ministerstvo mělo možnost podle zákona určit jako příjemce dotace přímo poskytovatele zdravotních služeb, tento postup by byl mnohem rychlejší a operativnější, a toto jednoznačně odmítlo. Další kompromisní návrh označilo za nezákonný. Není možné se odvolávat na nedostatečnou kapacitu státních úředníků a úkoly státu přenášet na samosprávu. Bohužel se to nedotýká kraje jako takového, ten se se situací vyrovná, ohrožení však cítí ti, kteří prostředky na zvýšenou výplatu sestrám musí vyplatit“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Kraj nyní odešle žádost o dotaci v celkové výši 36 750 384,40 Kč. Na kraj dorazilo 18 žádostí poskytovatelů zdravotních služeb sídlících na území Ústeckého kraje, a ty byly v souladu s ministerskou metodikou zapracovány do souhrnné žádosti Ústeckého kraje. Z celkového počtu 26 poskytovatelů lůžkové péče v Ústeckém kraji jsou 2 poskytovatelé zřízeni MZČR, 3 poskytovatelé mají sídlo mimo Ústecký kraj a musí žádat přes kraj v místě díla, 1 poskytovatel nemá směnný provoz a 1 nemá sestry zařazeny v dané kategorii.
„Bohužel, dotace na zvýšené náklady poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s takzvaným zvýšením příplatků pro směnné sestry se netýká poskytovatelů sociálních služeb. Stát tak zase neměří stejným metrem,“ dodal 1. náměstek hejtmana Martin Klika. Problematika byla diskutována na jednání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví v červnu 2016 za účasti zástupce MZČR který při diskusi sdělil, že ministr s dotační podporou poskytovatelů sociálních služeb nepočítal.

Zdroj: Ústecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Ústecký