Na financování sociálních služeb chybí desítky milionů korun - Finance - Český Metropol

Finance

Na financování sociálních služeb chybí desítky milionů korun

zdroj: Královéhradecký kraj

Hradec Králové | Od letošního července došlo k navýšení mzdových tarifů pracovníků v sociálních službách s dopadem na mzdy i pro neziskový sektor. Navýšení platů se pohybuje od 9 do 23 procent. Na toto navýšení...

 

obdržel Královéhradecký kraj od státu pro letošní rok 63 milionů, částka ale není dostačující. Na dofinancování sociálních služeb chybí do konce roku ještě 60 milionů korun, o které se musí podělit nejen kraj a obce, ale i klienti a jejich rodiny.
„Navýšení tarifních platů je jistě potřebné, protože práce lidí v sociálních službách není společensky ani finančně doceněna. Na druhou stranu je to jednoznačné zvýšení nákladů na stávající rozsah sociálních služeb, proti kterému nejsou žádné výnosy. Výpadek tak musí být kompletně krytý z veřejných prostředků. Do konce letošního roku znamená tento výpadek pro náš kraj náklady 123 milionů korun, z toho 63 milionů korun jsme obdrželi od státu. O zbytek se musíme podělit jako kraj a obce s tím, že zároveň bude nutné uplatnit navýšení podílu klientů na úhradě, případně se musí počítat se spoluúčastí rodin,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za sociální služby Vladimír Derner. 
Pro příští rok 2018 pak celkové navýšení znamená celoroční nárůst nákladů o 190 milionů korun. Od 1. července 2017 došlo k navýšení platu pracovníkům v sociálních službách o 23 %, a to z důvodu přeřazení do jiné tarifní tabulky. U ostatních manuálních pracovníků došlo ke zvýšení platu o 9 %. U zdravotních sester v sociálních zařízeních došlo k navýšení platů už 1. 11. 2016, a to o 10 %. Navýšení platů zahrnuje prakticky všechny pracovníky v sociálních službách, což odpovídá počtu 2600 pracovníků v přímé péči. „Navýšení platů se týká nejen příspěvkových organizací kraje, ale i neziskových organizací, které v naší síti sociálních služeb působí,“ uvedl náměstek Derner a doplnil: „Tuto situaci intenzivně řešíme jak na úrovni vedení kraje, tak i na úrovni celostátní v rámci asociace krajů. Je zřejmé, že i v krajském rozpočtu bude nutno již v letošním roce hledat rezervy. Konečná částka vyplyne z výsledků jednání mezi státem, obcemi a krajem.“
Královéhradecký kraj je zřizovatelem šestnácti domovů pro seniory a osmi dalších sociálních zařízení (např. ústavy sociální péče). 

Zdroj: Královéhradecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Královéhradecký