Ústecký kraj se připravuje na změny u sociálních dávek - Finance - Český Metropol

Finance

Ústecký kraj se připravuje na změny u sociálních dávek

zdroj: Ústecký kraj

Ústí nad Labem | Rada Ústeckého kraje jmenovala pracovní skupinu pro zhodnocení a přípravu podkladů k zákonodárné iniciativě kraje dle čl. 41 odst. 2 Ústavy ČR. Současná novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci...

 

v hmotné nouzi sice přinesla řadu vhodných opatření a nástrojů, jak řešit problematiku obchodu s chudobou, nicméně stále tato opatření nejsou zejména pro kraje nejvíce strukturálně postižené, jako je Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj, dostatečná.
V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady více sociálně vyloučených osob (58 – 64 tisíc), než ve zbytku České republiky, a též vzrostl počet sociálně vyloučených lokalit ve všech krajích. “Jejich počet se ale neustále mění,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.
V Karlovarském a Moravskoslezském kraji došlo k trojnásobnému navýšení – tj. 61 resp. 72 takových lokalit (v Ústeckém kraji je identifikováno 89 sociálně vyloučených lokalit). Z pohledu Ústeckého kraje je také problematické, kolik obyvatel žije v průměru v jedné sociálně vyloučené lokalitě. Republikový průměr činí 188 obyvatel na jednu sociálně vyloučenou lokalitu, v Ústeckém kraji pak 471 obyvatel, tj. 2,5 násobek průměru v ČR (druhý Moravskoslezský kraj má průměr 317 obyvatel a následuje Karlovarský kraj se 120 obyvateli na jednu problematickou lokalitu).
Z výše uvedených důvodů je více než žádoucí se touto problematikou intenzivně zabývat
a případně navrhnout legislativní změny pro změnu dosavadního systému a praxe v oblasti výplaty sociálních dávek na bydlení.

Zdroj: Ústecký kraj

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Ústecký