Teplicko musí mít v Senátu silný hlas - Politika - Český Metropol

Politika

Teplicko musí mít v Senátu silný hlas

TEPLICE i Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček kandiduje v doplňovacích volbách do Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obvod Teplicko. Volby se budou konat v pátek 27. a v sobotu 28. března. Vítěz se mandátu ujme do 31. 10. 2024.

 

 

Proč jste se rozhodl kandidovat v senátních volbách?

Osm let v pozici hejtmana Ústeckého kraje a starostování v Bílině mne obrovsky obohatilo. V našem regionu jsem se setkal s řadou obyčejných, přesto báječných lidí, jejichž mnohé dobré úmysly často narážejí na špatné, nebo cíleně komplikované zákony. Viděl jsem také, jak několik dobrých projektů skončilo v ministerských koších. Rozhodl jsem se, že v podzimních krajských volbách už pozici hejtmana obhajovat nebudu. Proto bych chtěl zúročit nabyté zkušenosti ve vyšších patrech politiky, kde jsem mnohdy jednal a vím, že to není jednoduché. Mohu nabídnout pomoc při schůzkách na ministerstvech a dalších státních orgánech. Jsem přesvědčen o tom, že Teplicko musí mít v Senátu PČR i nadále silný hlas. Této práci bych se věnoval naplno.

 

Kraj ovlivňuje život jeho obyvatel v mnohých oblastech. Na jaké úspěchy můžete být pyšný?

Občané se nejvíc zajímají o to, co se jich bezprostředně dotýká, a to je zdraví, doprava a školství. Jsem rád, že ve zdravotnictví se po počátečních problémech podařilo díky současnému vedení stabilizovat Krajskou zdravotní, a.s. Od roku 2014 hospodaří v kladných číslech, což je, myslím, ve srovnání s ostatními krajskými nemocnicemi unikát. Zachránili jsme statut Komplexního onkologického centra v Ústí nad Labem, občanům slouží vedle 11 klinik nové kardiocentrum, takže pacienti již nemusejí dojíždět do fakultních nemocnic v Praze. Všech pět nemocnic v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a v Ústí nad Labem postupně prochází modernizací staveb i přístrojového vybavení. Letos k nim přibude šestá – nemocnice v Litoměřicích. Konkrétně v Teplicích jsou před zprovozněním nové operační sály. V oblasti dopravy jsme uzavřeli nové smlouvy se železničními dopravci, v autobusové dopravě zřídili Dopravní společnost Ústeckého kraje a zavedli jednotnou jízdenku, která se u cestujících těší velké oblibě. Máme za sebou i desítky rekonstruovaných a dobře vybavených středních škol, domovů pro seniory, a dalších zařízení, které jsou v majetku kraje.

 

Jak je Ústecký kraj vnímám v ČR a v zahraničí?

Náš region navštívilo hodně významných lidí, přesně 40 velvyslanců různých zemí z Evropy, Asie i Ameriky.  Nejenom oni, ale řada dalších hostů a turistů z ostatních krajů republiky, jejichž počet neustále stoupá, vnímá krásy Ústeckého kraje  - přírodu, historické památky, ke kterým patří i počátky české státnosti. Chlubit se můžeme i nejstaršími lázněmi ve střední a východní Evropě v Teplicích, jimž se ne náhodou přezdívalo Malá Paříž, a tak bych mohl ve výčtu pokračovat.

 

Jací lidé tu žijí a co byste jim přál?

Při častých návštěvách měst a obcí v regionu, přirozeně včetně těch v teplickém okrese, jsem nabyl přesvědčení, že máme řadu skvělých lidí, kteří posouvají jeho rozvoj a prestiž každý rok o kus výš. Svědčí o tom Ceny hejtmana, které každoročně udělujeme, stejně tak i čtenářská anketa Osobnost roku Ústeckého kraje, která za devět let fungování vygenerovala na 250 laureátů. V oblasti kultury a sportu kraj podporuje zejména mladou generaci, aby tu zůstala i po studiu na VŠ a založila zde rodiny, protože to je naše budoucnost. Každému jednomu člověku přeji zdraví, prosperitu a radost ze života. 

Zdroj: Metropol / foto: archiv

Oldřich Bubeníček se svou vnučkou Nelou

Tématické zařazení:

 » Politika