KDU-ČSL: Pomozme poctivým dlužníkům s řešením jejich situace - Politika - Český Metropol

Politika

KDU-ČSL: Pomozme poctivým dlužníkům s řešením jejich situace

zdroj: Petra Hrušová

Česká republika | KDU-ČSL si uvědomuje nutnost zpřehlednit situaci nadměrně zadlužených osob, kteří tak směřují do dlouhodobé pasti, a umožnit jim plnit své závazky. „Chceme vyslat jasný signál všem...

 

věřitelům, že nemůžeme přihlížet tomu, aby se kvůli dluhům stal člověk otrokem do konce života. Také ale chceme říct všem dlužníkům, že dluhy se platit musí, zejména pokud jde o dluhy na výživném pro jejich děti,“ řekl Marian Jurečka, první místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství.
 
Novela insolvenčního zákona by sice měla směřovat k ochraně poctivých dlužníků, kteří by chtěli své závazky splácet, ale nemají přístup k oddlužení; KDU-ČSL v jejím současném nastavení vidí riziko zhoršeného postavení poctivých věřitelů a ke snížení motivace potenciálních dlužníků zodpovědně přistupovat k přijetí a plnění závazků.
 
„Prioritní je, aby dlužník v průběhu oddlužení byl schopen platit plnou výši výživného; není možné uvést děti a ty, kteří se o ně starají, do velice složité situace tím, že dlužník nebude platit výživné. Dále navrhujeme prodloužení doby, po níž dlužník může opětovně vstoupit do oddlužení, ze současných 7 na 10 let. A dále navrhujeme, aby na oddlužení dosáhli pouze ti dlužníci, kteří skutečně vynaložili úsilí o splacení alespoň 30% hranice z jistiny. Velmi důležité je individuální posouzení,“ dodal Marian Jurečka.
 
KDU-ČSL si uvědomuje, aby novela insolvenčního zákona byla co nejkvalitnější, proto na dnešním jednání vlády bude usilovat o zapracování svých klíčových priorit.

Zdroj: Petra Hrušová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Finance