Vsetínská starostka nechala prověřit veřejné zakázky - Politika - Český Metropol

Politika

Vsetínská starostka nechala prověřit veřejné zakázky

Ikona

17. července 2009, 10.21 | VSETÍN | Audit veřejných zakázek uskutečněných v uplynulém roce příspěvkovou organizací města Vsetínskou správní a investiční se rozhodla zadat starosta Květoslava Othová (KDU-ČSL). V pátek uvedla, že se tak rozhodla kvůli pochybnostem ze stran některých místních podnikatelů.

 

Výsledky auditu by měly být známy do konce prázdnin. "Kontrolu jsem zadala na základě podnětů z řad podnikatelů, kteří vyjadřují pochybnosti nad dodržováním zákonem stanovených postupů při zadávání veřejných zakázek. Chci mít proto naprostou jistotu, že všechny městem prováděné akce jsou transparentní a v souladu se zákonem a směrnicí města o zadávání veřejných zakázek," vysvětlila tento Othová.

V první fázi budou prověřeny všechny zakázky, které byly oproti původnímu rozpočtu navýšeny. Kontrolu provádí útvar interního auditu města. "V případě, že kontrola odhalí jakákoliv pochybení, budou neprodleně přijata nápravná opatření včetně vyvození osobní zodpovědnosti," doplnila starostka.

Vsetínská správní a investiční uskutečnila v roce 2008 celkem 18 investičních akcí v celkovém objemu 188, 607 milionu korun.

Tématické zařazení:

 » Politika