Pelikáni se budou stěhovat, obnoví se jim rybníček - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Pelikáni se budou stěhovat, obnoví se jim rybníček

Ikona

8. září 2008, 23.14 | Chomutov | Podkrušnohorský zoopark v Chomutově připravuje revitalizaci Kamenného rybníka. Rybník s dvěma ostrůvky je již po dvě generace velmi oblíbeným místem, kde mohou děti s rodiči krmit jak ryby tak vodní ptactvo. Po čtvrt století se letos na podzim rybník vypustí a dočká úprav. Revitalizace spočívá v odbahnění rybníku, opravě břehů a ve výsadbě nových vhodných porostů ke zpevnění břehů. Projekt bude financován z Operačního programu Životního prostředí. Během září proběhne v zooparku výběrové řízení na firmu, která bude revitalizaci realizovat. Samotné práce by potom měly začít po vypuštění rybníku a to v měsíci říjnu. Revitalizace bude dokončena v březnu roku 2009.

 

         Této akci bude předcházet přesun obyvatelů rybníka a to zejména pelikánů a vrubozobého ptactva (husy, bernešky, kachny). Pro pelikány to bude znamenat umístění do zimoviště o měsíc dříve než normálně. Tímto si prodlouží hnízdní období, které v Zooparku trvá od prosince do března. Zda to bude mít pozitivní vliv na hnízdění se dozvíme na jaře. Husy a kachny se dočasně umístí ke kormoránům hned pod Kamenný rybník. Početně největší část ptačího osazenstva našeho rybníku se však přestěhuje sama. Jedná se o divoké husy velké, kachny divoké a lysky černé, které po stovkách každoročně zimují v zooparku a využívají pohostinnosti, která je jim zde poskytována. Tito ptáci pravděpodobně využijí přilehlé vodní plochy jako Kyjice, Nechranice či Droužkovice odkud se po rekonstrukci rybníku vrátí zpět na své oblíbené zimoviště s množstvím krmiva a prosté střelců. V neposlední řadě počítáme s přesunem vodních živočichů.
 

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti