O Karlův most se starají stavbaři za dohledu památkářů - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

O Karlův most se starají stavbaři za dohledu památkářů

1. srpna 2008, 12.12 | Praha / Od srpna 2007 probíhá rozsáhlá oprava Karlova mostu. Je rozdělena na dvě etapy, z nichž první zahrnuje rekonstrukci mostovky včetně izolací a inženýrských sítí a také opravu kamenného zábradlí. Po jejím skončení bude následovat rekonstrukce kamenného pláště mostu. Náklady na první etapu, která by měla skončit v červnu 2010, ve výši 222 milionů korun Magistrát hl. m. Prahy.

 

O dosavadním průběhu stavby informoval Pavel Kameník, tiskový mluvčí firmy, která je jejím zhotovitelem. „K dnešnímu dni jsou hotovy práce na Malostranském předmostí a nyní se pracuje na opravě mostovky včetně opravy kamenného parapetu. Práce probíhají proudovou metodou vždy pouze na jedné polovině mostovky, po druhé polovině je umožněn provoz pro pěší,“ uvedl a konstatoval, že se vyskytly některé neočekávané problémy, které stavbaři spolu s památkáři museli řešit. „Provoz na Čertovce ohrožovaly odpadávající úlomky z klenbových kvádrů, dále se po rozebírání vozovky ukazuje, že stav kvádrů pod ní je horší než se předpokládalo. Další problém představuje železobetonová deska z poslední opravy mostu v 60. letech minulého století, která je nefunkční. Řešili jsme rovněž vhodné uskladnění kamenů, které v této fázi nelze použít,“ vysvětlil Pavel Kameník.
Podle odborníka z Národního památkového ústavu  Josefa Štulce probíhá rekonstrukce velice zodpovědně. „Koncepce obnovy Karlova mostu, která byla zvolena, využívá jak špičkové současné technologie, tak také tradiční kamenické a zednické řemeslo. A to sladění obojího je podle mého názoru na vynikající úrovni,“ řekl  Štulc.

Karlův most je celý zbudován z pískovcových kvádrů, vnitřní výplně kleneb tvoří lomové opukové zdivo, kladené do kvalitní vápenné malty. Most měří více jak 500 m, šířka vozovky je 9 metrů a na celém opláštění mostu lze napočítat více jak 60 000 kamenných kvádrů.

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti