Počet obyvatel Ústeckého kraje se za tři čtvrtletí snížil o 5240 lidí - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Počet obyvatel Ústeckého kraje se za tři čtvrtletí snížil o 5240 lidí

13. prosince 2021, 12.52 | Počet obyvatel Ústeckého kraje za tři čtvrtletí klesl o 5240 na 811.764. Jde o nejvyšší pokles v celé ČR. Za devět měsíců, během nichž pokračovala epidemie koronaviru, více lidí zemřelo, než se jich narodilo. Stěhováním ubylo 2487 osob. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

 

Za posledních 22 let zaznamenali statistici celkový úbytek obyvatel kraje šestnáctkrát, ke konci třetího čtvrtletí 2021 byl pokles nejvyšší. V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo 14,4 osoby proti 11,4 osoby v prvním pololetí 2020. Průměr ČR byl 12,9. Úmrtnost v kraji představovala druhou nejvyšší hodnotu v mezikrajském srovnání po Karlovarském kraji.

 

V polovině roku 2011 žilo na severu Čech víc než 836.000 lidí, od té doby jejich počet stále klesá. Za poklesem počtu obyvatel v celém regionu stojí mj. větší počet zemřelých než těch, kteří se narodili. Přirozený přírůstek za prvních devět měsíců letošního roku nezaznamenal žádný ze sedmi okresů.

 

Ženy na severu Čech porodily 6005 dětí, to je o 57 méně než za stejné období loňského roku. Počet narozených dětí byl nejnižší od vzniku kraje v roce 2000. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 0,9 procentního bodu na 63 procent. Podíl mimomanželských dětí měl Ústecký kraj nejvyšší v republice. Republikový průměr představoval 48,3 procenta a byl o 14,7 procentního bodu nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Praze, kde se mimo manželství živě narodilo 40,7 procenta dětí. Nejvíce dětí v Ústeckém kraji se narodilo na Teplicku, 958. V kraji zemřelo za stejné období 8758 lidí, z toho nejvíce úmrtí statistici zaznamenali na Děčínsku, a to 1455 . Počet úmrtí je meziročně o 1816 vyšší, na čemž se zřejmě podepsala i pandemie koronaviru. Nejvíc lidí zemřelo ve věkové kategorii 70 až 79 let. Ve věku od jednoho roku do 14 let zemřelo 14 dětí.

 

Nejvíc lidí se odstěhovalo z Chomutovska, a to 2806, úbytek je v okrese nejvyšší, počet obyvatel se tam za devět měsíců snížil o 1657. Naopak na Teplicku a Lounsku lidí stěhováním přibylo. Nejnižší úbytek obyvatel zaznamenal právě okres Teplice.

 

V meziročním srovnání ubylo rozvodů a přibylo sňatků. Rozvedlo se 1190 párů, o 74 míň než za stejné období v loňském roce. Naopak svateb se v kraji do konce září uskutečnilo o 63 víc, a to 3027.

 

Ústecký kraj je pátým nejlidnatějším krajem ČR, na celkovém počtu obyvatel České republiky se k 30. září letošního roku podílel 7,6 procenta.

Zdroj: ČTK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Zdraví  

 » Kraje  » Ústecký