Výstava ukáže rukopisy a vzácné tisky, které se vztahují ke sv. Ludmile - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Výstava ukáže rukopisy a vzácné tisky, které se vztahují ke sv. Ludmile

12. prosince 2021, 21.45 | Zmínky o svaté Ludmile v rukopisech a tištěných originálech z fondů Národní knihovny (NK) ukáže výstava Kniha a závoj. Začne v pondělí v pražském Klementinu a připomene letošní výročí 1100 let od smrti první pokřtěné české kněžny, babičky svatého Václava a nejstarší světice českých zemí. ČTK o tom informovala Lucie Šénvajc z oddělení marketingu NK.

 

Výstava nabídne vzácné rukopisy, v nichž se svatá Ludmila objevuje v různých kontextech. Pozornost autoři zaměřili především na prezentaci svaté Ludmily v materiálech do roku 1800 z fondů Národní knihovny. Tematicky je expozice rozdělena do osmi bloků mapujících nejen život svaté Ludmily, ale také rozvoj jejího kultu, k němuž nemalou měrou přispěl i Karel IV.

 

Výstava se uskuteční ve dvou prostorách Národní knihovny. Od pondělí do 30. ledna bude v Galerii Klementinum vystaveno 39 originálů a během víkendu 14.až 16. ledna pak budou v barokní Zrcadlové kapli k vidění ty nejvzácnější a nejzajímavější rukopisy, inkunábule a staré tisky, včetně Velislavovy bible či bohatě iluminovaného latinského fragmentu Dalimilovy kroniky.

 

Výstava bude přístupná zdarma a bude ji doprovázet bohatý program, včetně virtuální výstavy a v roce 2022 vyjde též výstavní katalog.

 

První česká světice svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje, který přijal křest z rukou svatého Metoděje. Sama se stala horlivou stoupenkyní víry, kterou napomáhala dále šířit. Kněžna, světice a patronka země české svatá Ludmila proslula podle církve vlídností a spravedlností, pomáhala chudým. Byla také první ženou na českém trůnu. Po smrti svého muže vládla pět let jako česká kněžna. Vdávala se údajně zhruba v 15 letech a měla asi šest dětí - tři syny a tři dcery.

 

Ludmila kolem roku 889 ovdověla, přežila i své syny Spytihněva a Vratislava. Osudným se jí podle legendy stal spor s vdovou po Vratislavovi Drahomírou, které se nelíbilo to, že velmožové svěřili výchovu Vratislavových potomků Ludmile. Drahomíra si patrně najala vrahy, kteří Ludmilu na přemyslovském hradišti Tetíně uškrtili. Stalo se tak údajně v noci na 16. září 921. Ludmila byla pohřbena na Tetíně. Vnuk Václav nechal její ostatky přenést do Prahy, kde byly uloženy v chrámu sv. Jiří na Hradčanech.

Zdroj: ČTK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Kraje  » Praha