Mostečtí lékaři operují v šesti sálech - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Mostečtí lékaři operují v šesti sálech

Ikona

2. listopadu 2008, 23.21 | Most | Centrální operační sály a centrální sterilizace v mostecké nemocnici prošly v letech 2001 – 2004 kompletní rekonstrukcí. V současné době se operuje na šesti sálech, které jsou uspořádány do dvou provozně odloučených traktů v rámci jednoho oddělení.

 

„První z nich je určeno pro tzv. aseptické výkony,“ říká vrchní sestra Hana Remutová a pokračuje: „Tam, kde se vkládá do těla nějaký implantát. Jsou to například ortopedické operace, traumatologické výkony, výkony z oblasti cévní chirurgie. Protože jde o velké operace, je větší i instrumentarium a jsou zde náročnější požadavky na klimatizaci. Další čtyři sály nazýváme mezoseptickými a septickými a tam se provádí veškerá další operativa z oboru gynekologie, hrudní chirurgie, urologie a břišní chirurgie a v neposlední řadě urologie.“
Na centrální operační sály navazuje centrální sterilizace. Odtud název oddělení. Vrchní sestra vysvětluje výhodu tohoto uspořádání. Nástroje vlastně neopouštějí oddělení. Použité se přepravují tzv. „špinavým“ výtahem a sterilizované výtahem „čistým“. Čistý výtah může také používat personál a odpadne mu složité převlékání, mytí a dezinfekce.
Převlékání do „sterilního“ jsme si s fotografem vyzkoušeli na vlastní kůži, když jsme dostali pozvání na prohlídku celého oddělení. „Podle potřeby bychom mohli operovat 24 hodin denně,“ říká s jistou nadsázkou Hana Remutová. Plánované výkony se dělají samozřejmě přes den, ale všechny výkony, které lékař indikuje jako akutní, v kteroukoli denní i noční hodinu. Speciální výkony, jako jsou velká traumata, operace páteře a hlavy, polytraumata atd. vozíme do Ústí nad Labem. Speciální mikrochirurgii zde také neprovádí, jen je-li poraněný nerv nebo šlacha. Odběry orgánů, které jsou vhodné při transplantaci, uskutečňují za spolupráce s operačním týmem z pražského IKEMU.
Při prohlídce nakukujeme přes sklo na operující týmy. „Zde se zrovna koná operace, při které je pacientovi nahrazen kyčelní kloub, tzv. totální endoprotéza. Vůbec ortopedie je nesmírně fyzicky náročná chirurgická disciplína,“ zdůrazňuje vrchní sestra. „Jsem přesvědčena, že vybavení máme na opravdu špičkové úrovni,“ pokračuje Hana Remutová. Všechny operační sály jsou na materiálové úrovni špičkově vybavené, v bezprostřední blízkosti najdete emergency pro pacienty s těžkými polytraumaty. Máme zde vlastní jídelnu, lékařské pokoje.“
Vstupujeme tam, kde je „nepovolaným vstup zakázán“. Ale my jsme převlečeni do sterilního, máme roušky a žádného pacienta nerušíme. Vrchní sestra nás informuje o účelu jednotlivých přístrojů. Například polohovací přístroj je pěkná „vychytávka“. Umožňuje snadnou manipulaci s bezvládnými pacienty. 
„Toto je artroskopická sestava, která se používá v ortopedii k miniinvazivním výkonům a zde máme naší tkáňovou kostní banku.“ Vypadá jako obyčejná lednice, či mrazák, ale dozvídáme se, že uvnitř je teplota až minus 80 stupňů. Slouží k ukládání odstraněných částí kostí, jež mohou být použity k náhradě kostní tkání jiných pacientů.
Na závěr nezbytná otázka: Stále se mluví o nedostatku lékařského a zdravotnického personálu. Jak je to u vás? „Víte, starosti máme ve větší míře jen s fluktuací nižšího zdravotnického personálu, ale to je asi problém každé nemocnice,“ říká na závěr Hana Remutová.
 
Text: Lenka Stránská
Foto: Jiří Severský

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti