Beskydy se letos rozrostly o tisíce jedlí a tisů - Zajímavosti - Český Metropol

Zajímavosti

Beskydy se letos rozrostly o tisíce jedlí a tisů

Ikona

28. října 2008, 20.27 | Beskydy | Výsadbu více než devíti tisíc mladých jedlí a zákonem chráněných tisů letos podpořil v rámci projektu Obnova beskydských lesů pivovar Radegast. Vloni bylo v Beskydech podobným způsobem vysazeno padesát tisíc mladých stromků.

 

„Výsadba stromků v klimaticky nejnáročnějších oblastech Beskyd probíhala v průběhu celého letošního roku. Díky společnému projektu Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Českého svazu ochránců přírody Salamandr, společnosti ITS Beskydy a pivovaru Radegast mohlo být letos v rezervacích a prvních i druhých zónách chráněné krajinné oblasti vysazeno více než devět tisíc jedlí a sto sedmdesát sazenic tisu,“ vysvětlil František Jaskula ze Správy CHKO Beskydy.

Právě jedle a tisy patří ke geneticky nejcennějším stromům v Beskydech. „Výsadba zákonem chráněného tisu si navíc vyžádala nákladnou stavbu individuálního oplocení, která probíhala v extrémních podmínkách na těžko přístupných místech,“ dodal František Jaskula. Už v minulých letech správa chráněné krajinné oblasti zajistila sběr semen z původních beskydských dřevin, které rostou v rezervacích. „Jedná se o geneticky nejcennější staré stromy v Beskydech. Vzhledem ke svému věku plodí tyto stromy již jen velmi vzácně, a proto je nutné využít každé příležitosti k záchraně jejich genetické informace,“ konstatoval František Jaskula.

Sazenice z těchto semen se pěstují ve zvláštních školkách na Vlaském a v Košařiskách odděleně od ostatních stromků. Vede se také jejich přesná oddělená evidence, aby se zabránilo záměně s běžně pěstovanými sazenicemi. Pro jejich pěstování se kvůli získání co největší odolnosti nepoužívá ani žádná chemie a sazeničky se musejí odmala probíjet zcela přirozenými drsnými přírodními podmínkami.

„Takovéto pěstování je sice časově náročnější i dražší, ale takto vypěstované sazenice je pak možné vysadit i do nejvyšších klimaticky náročných poloh Beskyd,“ upřesnil František Jaskula.

Ochranáři mohou takto vypěstované mladé stromky v Beskydech vysazovat právě i díky podpoře Radegastu. „Základní surovinou pro výrobu piva Radegast je ryzí beskydská voda. Ochrana nádherné krajiny, ze které tato voda pochází, je jedním z našich hlavních zájmů,“ podotkl manažer značky Radegast Pavel Kmínek.

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti