Litoměřická nemocnice vyjadřuje přednostními odběry krve obdiv válečným veteránům a dárcům krve - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Litoměřická nemocnice vyjadřuje přednostními odběry krve obdiv válečným veteránům a dárcům krve

Zdroj: Metropol

29. října 2021, 11.06 | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. se nabídkou nové služby připojí k letošnímu stému výročí od založení Československé obce legionářské, které 4. září 2021 vyvrcholilo VI. manifestačním sjezdem Československé obce legionářské v Praze a oslavami na Vítkově.

 

Vyjádření obdivu k hrdinským činům členů československých legií a podpora myšlenky projektu „Péče o válečné veterány“, realizovaného Československou obcí legionářskou, je ze strany nemocnice umožněno přednostním přijímáním všech válečných veteránů a členů odboje k odběrům krve v odběrové ambulanci nemocnice.

 

Jediné, co je k tomuto třeba, je předložení průkazu válečného veterána při registraci na recepci. Po příchodu do odběrové ambulance bude jeho držitel personálem automaticky vyzván k přednostnímu odběru krve. Stejným způsobem jsou nemocnicí podporováni i dárci krve, kteří jsou významným článkem zdravotnického systému, a jejichž ochotu udělat něco pro ostatní chce nemocnice rovněž ocenit. Mechanismus k zajištění přednostního odběru je v případě dárců krve stejný, jako u válečných veteránů, tj. stačí předložit legitimaci dárce krve při registraci na recepci.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví