Univerzity spouští kampusové sítě budoucnosti. Zkvalitní výzkum i výuku studentů. - Aktuality - Český Metropol

Aktuality

Univerzity spouští kampusové sítě budoucnosti. Zkvalitní výzkum i výuku studentů.

Operátor T-Mobile společně s technologickými partnery a univerzitami uvádí do
provozu privátní 5G kampusové sítě. Ty umožní vznik experimentálních továren
budoucnosti – tzv. testbedů.

 

Privátní kampusové sítě umožňují podnikům i výzkumným centrům využívat moderní digitální

komunikační technologie podporující LTE, 5G, IoT, pro jejich pracovní, výrobní a provozní účely.

„Technologie 5G představuje transformační platformu, která umožňuje digitalizaci různých oblastí

hospodářství a otevírá prostor pro realizaci nových řešení ve výrobě, zdravotnictví, logistice,

zemědělství a dalších odvětví,” říká Cveto Gašperut, Country Manager pro Českou republiku ve

společnosti Ericsson. Tato technologická společnost se na budování univerzitních sítí s operátory

podílí.

„Projekty univerzitních kampusových 5G sítí jsou skvělou ukázkou využití sítí nové generace pro

rozvoj digitálních inovací, na nichž spolupracují vysoké školy, operátoři i další firmy a organizace.

Vzniká tak unikátní ekosystém, díky kterému budou dostupnější lepší digitální služby pro občany i

nová řešení pro digitální transformaci firem. To vše podporuje MPO v rámci svých digitálních

strategií, například formou podpory průmyslového výzkumu v programu TREND či podporu tzv.

demonstračních projektů z Národního plánu obnovy,“ říká Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a

obchodu pro digitalizaci a inovace.

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) ve spolupráci s operátorem a dalšími technologickými

firmami buduje komplexně digitalizovaný kampus a další univerzitní pracoviště na nejnovější Stand

Alone 5G síti s využitím IoT platformy. „Nabídneme ta nejmodernější řešení našim studentům přímo

v kampusu, kde tráví většinu studentského života. ČZU by se tímto projektem chtěla zařadit mezi

nejmodernější univerzity ve světě,“ uvedl prof. Petr Sklenička, rektor ČZU.

Další kampusovou síť, kterou T-Mobile spustil již na konci roku 2020, nalezneme v areálu VŠB –

Technické univerzity Ostrava. Letos na podzim bude projekt rozšířen v tzv. „živé laboratoře“. Ty

budou představovat mimo jiné zcela novou budovu s názvem CPIT TL3 s provozem Smart Factory,

pozorovacích bytů pro Home Care a laboratoří pro výuku a experimentální činnost v segmentu

moderních automobilových systémů autonomních vozidel a nových systémových architektur osobních

automobilů

Další 5G kampusové Stand Alone sítě se letos dočká také Český institut informatiky, robotiky a

kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Kampusová síť zde pokryje prostory laboratoří, zejména

Testbedu pro Průmysl 4.0 - experimentální továrny budoucnosti, o celkové ploše větší než 1000 m².

Díky zapojení Národního centra Průmyslu 4.0 se budou na případových studiích a praktických

řešeních aplikovatelných pro průmyslovou výrobu podílet přímo malé a střední podniky, což podpoří

transfer těchto technologií.

Do konce roku uvedou do provozu také 5G kampusovou síť na novém pracovišti na CEITEC

(Středoevropský technologický institut) při Vysokém učení technickém v Brně. Kampusová síť zde

bude sloužit k experimentům s nasazením 5G v průmyslovém prostředí a aplikací technologií Průmysl

 

4.0 v rámci budovaného testbedu projektu RICAIP. Rovněž budou testovány 5G technologie v

mobilní robotice a automobilových systémech.

„Díky technologii 5G vytvoříme experimentální prostor budoucnosti, ve kterém budou moci studenti,

vědci i firmy testovat možnosti digitalizace a Průmyslu 4.0. StandAlone síť 5 té generace jim umožní

přenášet enormní množství dat z laboratoří, venkovních čidel či vozidel do datových center ke

zpracování a tvorbě inovativních produktů a řešení,“ říká Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní

zákazníky a veřejnou správu společnosti T-Mobile Czech Republic.

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality