V Děčíně lidé mohou nově třídit také kovový odpad - Volby - Český Metropol

Volby

V Děčíně lidé mohou nově třídit také kovový odpad

Foto archiv

Děčín | Město umožnilo občanům Děčína třídit další druh odpadu. Od března postupně přibývají v ulicích šedé kontejnery na sběr kovových odpadů. Dosud bylo možné tento odpad odkládat pouze na sběrných dvorech.

 

„Chceme umožnit lidem třídit další komoditu, která se hojně vyskytuje v černých nádobách. Stanoviště tříděného odpadu lidé dobře znají a odpad pravidelně třídí. Roční náklady na svoz a likvidaci odhadujeme na více než 250 tisíc korun,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Anděl.

Ve městě bylo vytipováno celkem 77 stanovišť separovaného odpadu, kam město šedé nádoby umístí. Již od tohoto týdne budou kontejnery postupně usazovány ke stávajícím stanovištím tříděného odpadu. Do šedých nádob na kovové obaly je možné odkládat čisté a prázdné nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů. 

Pro větší výtěžnost jednotlivých kontejnerů je potřeba obaly sešlápnou. Do kontejnerů ale nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev a motorových olejů. Výsyp nádob bude probíhat jednou měsíčně.

 

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Volby  

 » Zajímavosti