Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Třince - Moravskoslezský - Český Metropol

Moravskoslezský

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Třince

zdroj: ŘSD

Třinec | Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy silnici I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice. Stávající silnice I/11, která je hojně využívána tranzitní dopravou, prochází...

 

v předmětné trase hustě zastavěným územím Třince, zejména jeho městskými částmi Nebory, Oldřichovice a Lyžbice a obcí Vendryně. Nutnost vybudování přeložky stávající trasy vyplynula i z nevyhovujících parametrů současného směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání. 
„Dopravou byla v dotčených obcích ohrožována bezpečnost obyvatel a  vlivem hluku a exhalací i jejich zdraví. Všechny tyto faktory nepříznivě ovlivňovaly životy místních a zároveň se negativně promítaly i do plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Právě zprovozněné stavby silnice I/11 tyto negativní faktory odstraňují,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Komunikace I/11 v  úseku Český Těšín – Mosty u  Jablunkova je jediným úsekem E75 na českém území a je součástí sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. Zároveň je jedinou komunikací ve vztahu k Jablunkovskému průsmyku z české strany a  jedinou komunikací, po které lze obsloužit Třinecké železárny. Význam silnice I/11 je v současné době ještě znásoben automobilkou Hyundai, která sídlí v  Nošovicích a požadavkem na kapacitní propojení s  automobilkou KIA na Slovensku.
Stavby I/11 Nebory – Oldřichovice a I/11 Oldřichovice – Bystřice jsou součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnicích I/68 a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova.
Jedná se o fázovaný projekt, který byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Zprovoznění obchvatu našemu regionu nesmírně pomůže. Příprava i realizace stavby nás stála hodně úsilí, času i nervů, proto jsme se na tento den velmi těšili. Chceme si ho užít společně s našimi lidmi, kteří budou mít v tento den odpoledne příležitost projet si novou cestu ještě před spuštěním provozu na kole či kolečkových bruslích, a k tomu jim zahrají místní kapely. Velmi si vážím spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic a SFDI, díky které se obchvat Třince podařilo úspěšně zrealizovat,“ prohlásila k nově otevřené komunikaci starostka Třince Věra Palkovská.
 
Data o stavbě
 
I/11 Nebory – Oldřichovice
 
Hlavní trasa: 
délka: 4860 m
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 85 705 m2
počet stavebních objektů: 135
 
Zhotovitel: Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S. (IMOS Brno, a.s.; D.I.S., spol. s r.o.)
Cena stavby dle smlouvy: 1 067 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 08/14 – 10/17
 
I/11 Oldřichovice – Bystřice
 
Hlavní trasa: 
délka: 6239 m
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 106 610 m²
počet stavebních objektů: 91
 
Zhotovitel: Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice (MOTA ENGIL a SDS EXMOST)
Cena stavby dle smlouvy: 1 698 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 08/14 – 10/17

Zdroj: ŘSD

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Moravskoslezský