Prodej oceli loni táhl drát a ocelové tyče s vyšší přidanou hodnotou zpracování - Moravskoslezský - Český Metropol

Moravskoslezský

Prodej oceli loni táhl drát a ocelové tyče s vyšší přidanou hodnotou zpracování

zdroj: Třinecké železárny

Třinec | Třinecké železárny (TŽ) v roce 2016 utržily za prodej výrobků, zboží a služeb 32,217 miliardy korun. Je to o 4,7 miliardy méně než v roce 2015. Příčinou je pokles cen ocelových výrobků na trzích vlivem...

 

nadprodukce v Evropě a ve třetích zemích. Hospodaření uzavřela valná hromada s kladným výsledkem 1,44 miliardy korun po zdanění.
„Znamená to určitý pokles oproti předchozím obdobím. Na celkovém poklesu hospodářského výsledku se kromě konjunkturních faktorů podílelo i navýšení osobních nákladů v důsledku výplaty mimořádných odměn zaměstnancům Třineckých železáren. Výsledek hospodaření je však vyšší, než jsme vzhledem k velmi složité situaci v evropském ocelářském průmyslu očekávali,“ podotýká předseda dozorčí rady TŽ Tomáš Chrenek. 
Kolísání cen vstupních surovin a vlivu nadbytečných kapacit se třinecká huť bránila optimalizací portfolia výrobků, díky čemuž se jí podařilo loni využívat výrobní zařízení na plnou kapacitu a vyrobit 2,605 milionu tun oceli. 
U prodeje kolejnic a železničního příslušenství, tradičního výrobku TŽ, se meziročně snížil o téměř 44 kt na 234 kt, zejména vlivem nedostatku zakázek v tuzemsku.
Nejprodávanějším výrobkem Třineckých železáren je dlouhodobě drát, jehož podíl dosáhl 983 kilotuny, což představuje 34,4 % z celkových prodejů v roce 2016. S objemem prodeje 575 kilotun následuje sortiment tyčové a profilové oceli. 
Třinecké železárny v loňském roce exportovaly 68 % výrobků. Mezi nejdůležitější exportní země patří Německo, Slovensko, Itálie, Polsko a USA. 
Jako ohrožení v letošním roce firma vnímá jednak sílící tlak na ceny v souvislosti se zvyšujícím se importem z Íránu, Indie či Jižní Koreje, vyvolaným celosvětovou nadprodukcí oceli v Číně a dalších zemích, jednak projednávání kvót a limitů emisních povolenek pro roky 2021 – 2030 v Evropské unii.

Zdroj: Třinecké železárny

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Technika  

 » Kraje  » Moravskoslezský