Budova 21 už jedenáct let slouží veřejnosti jako sídlo Zlínského kraje - Zlínský - Český Metropol

Zlínský

Budova 21 už jedenáct let slouží veřejnosti jako sídlo Zlínského kraje

zdroj: archiv Metropolu

Zlínský kraj | Přesně před jedenácti lety, 30. října 2004, byla ve Zlíně za účasti tří set hostů slavnostně otevřena obnovená budova 21 – Baťův mrakodrap, která začala sloužit jako sídlo Zlínského kraje a Finančního...

 

úřadu ve Zlíně. V neděli 31. října 2004 a v pondělí 1. listopadu 2004 byly v mrakodrapu uspořádány Dny otevřených dveří, které se setkaly s mimořádným zájmem veřejnosti.
Celková oprava a modernizace této chráněné památky českého funkcionalismu, postavené v éře Jana Antonína Bati v roce 1938, si vyžádala finanční částku ve výši 630 milionů korun. Přímým investorem rekonstrukce byl Zlínský kraj.
Budova 21 – Baťův mrakodrap je původním sídlem ředitelství firmy Baťa. Po jejím znárodnění zde byly umístěné kanceláře a sklady obuvnického podniku Svit; po listopadu 1989 však postupně chátrala. Díky rekonstrukci objektu Zlínským krajem se podařilo zachránit výjimečnou kulturní památku, jednu z nejvýznamnějších dominant českého funkcionalismu. 
V průběhu listopadu a prosince 2004 se do objektu postupně přestěhovali zaměstnanci krajského úřadu, kteří dosud sídlili na třech detašovaných pracovištích.
V květnu 2005 byla Zlínskému kraji za obnovu „jedenadvacítky“ udělena cena Grand Prix v kategorii rekonstrukce ve dvanáctém ročníku prestižní architektonické soutěže Obce architektů. Nezávislá mezinárodní porota ocenila například zvolené rekonstrukční technologie, působivou podlahu zhotovenou v původním stylu, zrestaurovanou pojízdnou kancelář a také význam záchrany budovy pro krajské město.
Baťův mrakodrap je správním centrem regionu: sídlí zde krajská samospráva a minimálně čtyřikrát ročně se tady k jednání schází krajské zastupitelstvo. V objektu sídlí také krajský úřad, který jednak plní úkoly v tzv. samosprávné působnosti (tedy úkoly uložené voleným zastupitelstvem a radou) a zároveň v území zajišťuje v tzv. přenesené působnosti státní správu. 
Budova 21 je nejen správním centrem regionu, ale také často navštěvovaným turistickým cílem. Objekt je volně přístupný, nachází se v něm několik expozic připomínajících historii Baťova koncernu i vyhlídková terasa s kavárnou v šestnácté etáži.
Budova měla již od svého vzniku číselné označení 21, a takto je proto nazývána dodnes.  

 

Rekapitulace rekonstrukce Baťova mrakodrapu v základních datech:

•    11. únor 2002 – během výjezdního zasedání vlády ve Zlíně přislíbil premiér Miloš Zeman zástupcům Zlínského kraje, že bude krajskému úřadu za symbolickou jednu korunu převeden památkově chráněný objekt mrakodrapu
•    červen 2002 – zastupitelé Zlínského kraje schvalují smlouvy o převzetí objektu do majetku kraje – tím se završuje proces dlouhých a složitých majetkoprávních jednání o získání budovy 21
•    červenec 2002 až srpen 2003 – přípravné období pro zahájení rekonstrukce: příprava projektové dokumentace, vyklizení a následná asanace objektu č. 11 (na místě dnešního šestipodlažního parkoviště), dokončení studie interiéru, hledání kompromisního řešení s památkáři, vyhlášení veřejné obchodní soutěže na dodávku stavebních prací
•    usnesením Rady Zlínského kraje ze dne 14. dubna 2003 se vítězem veřejné obchodní soutěže na dodávku stavebních prací stává zlínská společnost Zlínstav, a. s. Zlín
•    11. srpen 2003 – oficiální zahájení stavby
•    30. října 2004 – slavnostní předání stavby

Autory rekonstrukce budovy č. 21 byli Ivan Bergman, Ladislav Pastrnek, Petr Všetečka, Mirka Chmelařová, Marek Šlesinger a Milan Vašina.

Zdroj: Helena Mráčková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Zlínský