Kraj je připraven na nový školní rok - Zlínský - Český Metropol

Zlínský

Kraj je připraven na nový školní rok

zdroj: archiv Metropolu

Zlínský kraj | Do prvních ročníků základních škol všech zřizovatelů by mělo 1. září 2015 nastoupit asi 6 170 žáků, což je asi o 200 méně, než v loňském roce. Vyplývá to z informací, které poskytl Odbor školství, mládeže...

 

a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
„Podle předběžných odhadů nastoupí do prvních ročníků základních škol na území okresu Kroměříž přibližně 1125 žáků, na území okresu Uherské Hradiště 1500 žáků, v okrese Vsetín 1520 žáků a v okrese Zlín 2025 žáků. Celkový počet žáků v základních školách dosáhne letos čísla 49 000 žáků,“ sdělil radní pro školství Petr Navrátil.
 
Pokud se týká středních škol, bude situace srovnatelná s loňským školním rokem: „Očekáváme, že do středoškolských lavic zasedne kolem 5900 žáků prvních ročníků. Pokud porovnáme počty studentů středních škol od roku 2008 do současnosti, můžeme za posledních sedm let vypozorovat celkový pokles počtu žáků denního studia přibližně o 8 400, což koresponduje s demografickým vývojem,“ konstatuje Petr Navrátil. Jestliže ve školním roce 2008/2009 studovalo střední školy ve Zlínském kraji 32 116 mladých lidí, v roce 2015/2016 už to bude jen 23 700 teenagerů.
 
Klesající počty dětí se promítají i do sféry předškolního vzdělávání. „O mateřské školy je nadále velký zájem, ale celkově se již situace stabilizovala. Vzhledem ke snižujícím se počtům dětí byli do mateřských škol přijati všichni zájemci, kteří do 31. srpna 2015 dovrší tří let. Problémem zůstává předškolní péče o děti do tří let, která zatím není v celorepublikovém měřítku systémově řešena,“ uvedl krajský radní.
 
„I když demografický trend dlouhodobě vykazuje klesající tendenci, která se odráží v počtu dětí, Zlínský kraj považuje oblast vzdělávání a výchovy mládeže za jednu ze svých hlavních rozvojových priorit. Důraz na kvalitní vzdělávání se promítá ve výsledcích našich žáků u státních maturit, kde patříme k nejlepším v České republice. Značnou pozornost a prostředky směřujeme i do modernizace školních budov, které postupně vybavujeme tak, aby odpovídaly moderním formám výuky,“ dodal Petr Navrátil.  
 
Zlínský kraj je k datu 1. září 2015 zřizovatelem celkem 100 školských příspěvkových organizací, a to konkrétně 46 středních škol, 1 konzervatoře, 18 základních a mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 12 dětských domovů, 20 uměleckých škol, 1 krajské pedagogicko-psychologické poradny a 2 plaveckých škol. 
 
Zahájení školního roku 2015/2016 proběhne v několika školách Zlínského kraje za přítomnosti některých členů krajské rady, kteří přijdou podpořit a povzbudit zejména letošní „prvňáky“.

Zdroj: Helena Mráčková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Zlínský