Říční a sluneční lázně budou i letos otevřeny - Zlínský - Český Metropol

Zlínský

Říční a sluneční lázně budou i letos otevřeny

zdroj: Paperlife Arvayova

Lázně Luhačovice | Jedinečná památka Dušana Jurkoviče z roku 1903 – Říční a sluneční lázně, patřící Lázním Luhačovice, a.s., kde jsou dodnes zachované unikátní převlékací dřevěné kabiny s původním...

 

vybavením, bude i letos po celý červenec a srpen otevřena pro veřejnost. Areál bude možné využít denně za příznivého počasí od 10 do 18 hodin pro slunění a relaxaci. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice.
 
„Návštěvníkům budou k dispozici sprchy, lehátka a stánek s občerstvením. Celodenní vstupné je 70 Kč a za půldenní vstup zaplatí návštěvníci 40 Kč. Hosté akciové společnosti Lázně Luhačovice mají vstupné s 50 % slevou. Každý návštěvník navíc obdrží zdarma láhev minerální vody,“ konstatoval J. Dědek.
 
Areál kou¬paliště Říčních a slunečních lázní běžně není využíván, i když jeho funkce nebyla změněna. Důvo¬dem je existence přísných hygienic¬kých norem na koupání v bazénech, které znemožňují koupání v neupra¬vené říční vodě. Lázně Luhačovice však připravují přestavbu Říčních a slunečných lázní, spolu s nedalekými souvisejícími objekty.
 
„Přestavbou bývalého Vodolé¬čebného ústavu, Říčních a slu¬nečních lázní a Slatinných lázní vznikne moderní hotelový kom¬plex s wellness a lázeňskými službami. Akciová společnost Lázně Luhačovice ve svých zá¬měrech v horizontu 5 až 8 let počítá s další významnou inves¬ticí, která je v současné době ve fázi rozvojové studie. Cílem je znovuoživení souboru histo¬ricky cenných staveb, které jsou již několik let mimo provoz. Základním kritériem připravo¬vané rekonstrukce je zachování ar¬chitektonické a památkové hodnoty staveb,“ řekl J. Dědek.
 
Dodal, že unikátně přestavěný hotelový komplex citlivě zasazený do přírody podél řeky Šťávnice, by měl oslovit hosty přijíždějící za odpočinkem a relaxačními pobyty, ale i ty, kteří chtějí v Luhačovicích strávit rodin¬nou dovolenou spojenou s turistikou a cykloturistikou. Mimo jiné bude hotel vybaven také zázemím pro cyklisty. 
 
„Přínosem pro klienty bude celoroční rozšíření služeb a nabíd¬ky. Výhodou může být i dostupnost Centrálních lázní – rehabilitačního pavilonu, který je v přímém soused¬ství komplexu. Předpokládá se, že by v celém areálu mělo být okolo 124 lůžek v 63 pokojích. Hotelové pokoje by měly být situovány do kli¬dových poloh s výhledy do příro¬dy nebo lázeňské scenérie. Říční a sluneční lázně - jedna z největších atrakcí hotelu – budou rozšířeny o sportovní hřiště a kryté wellness centrum. V areálu budou například pískové kurty na plážový volejbal a ve wellness centru bude kromě ba¬zénu i sauna a prostory pro lázeňské a wellness procedury. Restaurace se bude nacházet v hlavním objektu Vodoléčebného ústavu. Nebude chy¬bět ani velkorysá letní terasa. Pose¬zení ve foyer hotelu je orientováno na jih, odkud bude výhled na říční a sluneční lázně a přírodní scenérii protějšího zalesněného kopce,“ uzavřel J. Dědek. Více informací je na www.lazneluhacovice.cz.

Zdroj: Paperlife Arvayova

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Zlínský