K největšímu počtu dopravních nehod dochází za dobrého počasí - Zlínský - Český Metropol

Zlínský

K největšímu počtu dopravních nehod dochází za dobrého počasí

zdroj: archiv Metropolu

Zlín | Přestože se od roku 2013 Zlínský kraj posunul z 13. místa o jednu příčku, tedy na 12. pozici mezi čtrnácti českými a moravskými kraji, zůstává krajem s nejméně lichotivou statistikou dopravní nehodovosti. Proto...

 

vedení kraje bude pokračovat v opatřeních pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu daných Strategií silničního provozu Zlínského kraje na období 2012-2020.  To je hlavní závěr, který vyplynul z  jednání dopravních specialistů, zástupců měst s rozšířenou působností, autoškol, autodopravců a dalších zainteresovaných odborníků.
„Inventura tragických následků dopravních nehod v našem kraji je alarmující, ale zároveň je patrný obrat k lepšímu. Posunutí o jednu příčku v bilanci dopravní nehodovosti vnímáme jako dobrý signál. Chci ocenit práci dopravní police ve Zlínském kraji, která nám s uplatňováním Strategie bezpečnosti vydatně pomáhá, ale je samozřejmě ještě řada dalších oblastí, na které se musíme intenzivně zaměřit,“ řekl radní Jaroslav Kučera, zodpovědný za oblast dopravy. „Systematicky jednáme o modernizaci železničních přejezdů, hledáme dotační tituly pro zvýšení bezpečnosti a je nutné věnovat velkou pozornost výchově a osvětě, protože bez solidarity všech účastníků silničního provozu se neobejdeme,“ konstatoval radní.
Jak vyplynulo ze statistik vývoje dopravní nehodovosti ve Zlínském kraji v roce 2014, které zpracovali specialisté z Centra dopravního výzkumu, při dopravních nehodách v letech 2002-2014 na území Zlínského kraje zemřelo 612 osob a těžce zraněno bylo 2 856 osob.
V roce 2014 zemřelo na silnicích ve Zlínském kraji 33 osob a těžce zraněno bylo 184 osob.
Oproti minulosti se snížil počet nehod zapříčiněných rychlou jízdou, alkoholem za volantem nebo agresivní jízdou, což – jak zaznělo na dnešním jednání – lze jednoznačně přičíst práci dopravní policie ve Zlínském kraji. Paradoxně nejvíc nehod se děje za dobrého počasí, při plné viditelnosti a na suchých cestách. Kritickými úseky jsou zatáčky a křižovatky. V nejkritičtějších skupinách chování účastníků silničního provozu figurují na prvním místě děti, chodci, cyklisté, motocyklisté, mladí řidiči a senioři. 
Velkým aktuálním tématem bezpečnosti silničního provozu jsou cyklisté versus chodci. „Tak, jak se rozšiřuje podíl cyklostezek a společných stezek pro chodce a cyklisty, vyvstává velký problém i zde,“ konstatoval Michal Janský, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Zdroj: Helena Mráčková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Zlínský