Kvůli dálnici D52 - obchvatu Mikulova proběhlo veřejné projednání - Jihomoravský - Český Metropol

Jihomoravský

Kvůli dálnici D52 - obchvatu Mikulova proběhlo veřejné projednání

zdroj: ŘSD

Mikulov | Ve středu 9. srpna se v Mikulově uskutečnilo veřejné projednání v rámci pokračování územního řízení o umístění stavby dálnice D52 - obchvat Mikulova. Tento správní úkon byl nařízen stavebním úřadem...

 

Mikulov pro účely finálního shromáždění námitek účastníků a připomínek veřejnosti k záměru této etapy D52, která by jako první měla začít umazávat časové manko realizace dálničního propojení Brno - Vídeň na české straně. Žádný se spolků, který dlouhodobě blokuje výstavbu této dálnice, na jednání nedorazil.
S ohledem na prioritu předmětné akce se ústního jednání zúčastnili kromě dotčených odborů MěÚ Mikulov i zástupce investora, ředitel Závodu Brno ŘSD ČR a zástupci projektanta - společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
Přestože je stavba dálnice D52 v letitém hledáčku některých nevládních organizací a občanských spolků, žádný z nich se tohoto veřejného projednání nezúčastnil. Jejich absence na jednání, sloužícího zejména k projednání konkrétních námitek k výstavbě dálnice, dokládá, že jejich zájmem je spíše formalistické napadání záměru stavby, jejích podkladů a jednotlivých úkonů, vedoucích ke zdržení výstavby dálnice.
Nezájem těchto spolků a sdružení o možnost věcného projednání a předání relevantních informací je zvláště zarážející s ohledem na množství a pestrost námitek, kterými celý proces přípravy dálnice neustále napadají.
Stavba 5206 v úseku Obchvatu Mikulova je jednou ze šesti v současné době připravovaných etap D52 z Pohořelic ke státním hranicím s Rakouskem, délka této etapy je 3,9 km, odhad stavebních nákladů činí 1 879 mil. Kč.

Zdroj: ŘSD

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Jihomoravský  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

35.8%

 

Ne

37.6%

 

Zlepšuje se to

26.5%