Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877 - Jihomoravský - Český Metropol

Jihomoravský

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje silnici I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

zdroj: ŘSD

Zubří | Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve čtvrtek 3. srpna stavbu I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877. Rekonstrukcí stykové křižovatky silnic I/35 a III/01877 u Zubří došlo k odstranění dopravní závady, která...

 

znemožňovala bezpečné odbočování vozidel vlevo ve směru do Zubří a také plynulý výjezd z obce, kdy vozidla zůstávala stát v rámci přednosti v jízdě v nebezpečném pásmu železničního přejezdu. 
Zprovozněná stavba také zlepšuje dopravní obslužnost města Zubří díky odbočovacím pruhům na silnici I/35. Na stykové křižovatce je nyní umístěno světelné signalizační zařízení, které umožňuje jednodušší výjezd ze silnice III/01877 na silnici I/35 a zároveň je spřaženo se signalizačním zařízením železničním. V maximální míře zajišťuje bezpečný pohyb motoristů i chodců v oblasti křižovatky. V provozu bude 24 hodin denně. 
Silnice I/35 tvoří významný silniční tah zabezpečující propojení Valašského Meziříčí se Slovenskem a přes silnici I/58 také s Ostravou. Silnice má velký význam nejen pro vnitrostátní, ale také pro mezinárodní dopravu, kdy je zařazena do sítě mezinárodních silnic pod označením E442 a představuje nejdůležitější silniční tah v regionu směrem na hranici se Slovenskou republikou. 
 
Data o stavbě 
Hlavní trasa: 
délka: 484 metrů 
kategorie: S 9,5/50 
plocha vozovek: 4 660 m2 
Zhotovitel: Silnice Group a. s. 
Cena stavby dle smlouvy: 88 300 tis. Kč (bez DPH) 
Termín výstavby: 10/2015 – 07/2017 

Zdroj: ŘSD

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Jihomoravský  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

35.8%

 

Ne

37.6%

 

Zlepšuje se to

26.5%