Vodní dílo Mostiště je v bezpečném stavu - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

Vodní dílo Mostiště je v bezpečném stavu

zdroj: Kraj Vysočina

Jihlava | V minulém týdnu se konala pravidelná technickobezpečnostní prohlídka vodního díla Mostiště, které je významnou vodárenskou nádrží na území Kraje Vysočina. Prohlídka, která se na tomto vodním díle...

 

provádí každoročně, spočívá ve zjišťování jeho technického stavu, a to zejména z hlediska jeho bezpečnosti a provozuschopnosti. Při prohlídce jsou vyhodnoceny kontinuálně sledované údaje, jako je průsakový režim, deformace hráze a podloží nebo tlak vody v těsnícím jádře či v podhrází.
„Na základě výsledků měření a pozorování, která se na vodním díle Mostiště kontinuálně provádí, nebyly v hodnoceném období zjištěny podstatné a zjevné závady. Výsledky prokázaly, že vodní dílo je v bezpečném a provozuschopném stavu“ uvedl Martin Hyský, radní kraje pro oblast lesního, vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
Vodárenská nádrž Mostiště s kapacitou téměř 12 milionů m3 zadržované vody se nachází na řece Oslavě nad Velkým Meziříčím a byla uvedena do provozu v roce 1964. 
Hlavním účelem vodního díla je akumulace povrchové vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Mostiště, pitná voda je následně distribuována do skupinového vodovodu Třebíč – Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou. Dalšími účely vodního díla je zajištění minimálního průtoku ve vodním toku Oslava pod nádrží (nadlepšení průtoků v době sucha), energetické využití průtoků ve vodní elektrárně a snížení povodňových průtoků.

Zdroj: Kraj Vysočina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Vysočina  

 

Anketa

Jste spokojeni se stavem českých dálnic a rychlostních silnic v ČR?

Ano

37.1%

 

Ne

37.1%

 

Zlepšuje se to

25.8%