O náhradu škod způsobených vydrou říční požádalo v prvním pololetí 36 subjektů - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

O náhradu škod způsobených vydrou říční požádalo v prvním pololetí 36 subjektů

zdroj: Kraj Vysočina

Jihlava | V prvním pololetí letošního roku přijal Kraj Vysočina 36 žádostí o náhradu škody způsobené vydrou říční. „Všem žadatelům bylo vyhověno a celková vyplacená částka dosáhla 1 312 940 Kč, což je částka o...

 

více než třetinu vyšší než v prvním pololetí loňského roku a nejvyšší od roku 2003, kdy poskytování náhrad škod přešlo do kompetence krajských úřadů,“ uvedl Martin Hyský, krajský radní pro oblast životního prostředí.
Kromě náhrad škod na rybách způsobených vydrou říční bylo dříve možné žádat i škodu způsobenou kormoránem velkým. Ten byl k 1. 4. 2013 vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů. Na konci června letošního roku ovšem byla schválena novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kde je možnost žádat o náhradu škody způsobené kormoránem velkým obnovena, ale pouze na období tří let (2018-2020). Během této doby budou navržena opatření, která povedou ke snížení predačního tlaku kormorána na rybí společenstva. 

Zdroj: Kraj Vysočina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Vysočina