Hnízdění orlů mořských na Vysočině - Vysočina - Český Metropol

Vysočina

Hnízdění orlů mořských na Vysočině

zdroj: Kraj Vysočina

Jihlava | V letošním roce bylo na Vysočině zaznamenáno 13 hnízd orla mořského. Dvě hnízda zůstala neaktivní a v sedmi případech se orli úspěšně zahnízdili a na svět přivedli vždy po jednom mláděti, v jediném...

 

případě se rodičům podařilo vyvést dvě orlí mláďata. Celkem bylo okroužkováno osm jedinců barevnými odečítacími kroužky, které umožní sledovat vývoj vysočinské populace orlů mořských.
U jednoho z hnízd, kde nedošlo k zahnízdění, se předpokládá, že důvodem neobsazení hnízda bylo odtěžení stromů v jeho těsném okolí, dospělí jedinci zde nebyli vůbec spatřeni. Ve zbývajících čtyřech lokalitách opustili dospělí orli svá hnízdiště nejčastěji pravděpodobně v důsledku lidské rušivé činnosti, kdy pro vyplašení postačí běžné lesnické práce i blízkost turistických a často využívaných cest. Z toho na dvou hnízdech došlo k opuštění malých mláďat, na dalších dvou nedošlo ke snesení vajec.
Dospělí ptáci nemají v přírodě žádného přirozeného predátora, největší hrozbu pro ně tak představuje lidská činnost. V časných fázích hnízdění jsou velmi citliví na vyrušování, takže přítomnost lidí v blízkosti hnízda může vést až k jeho opuštění. Při těžbě dřeva pak může dojít ke zničení hnízdiště. „Vážným problémem také zůstává přetrvávající přímé pronásledování orlů mořských jak formou zástřelů, tak i otrav karbofuranem," vysvětlil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Celkově je počet otrav ptáků v České republice vysoký, přestože pokládání otrávených návnad, které může být nebezpečné i pro člověka, představuje hned několik trestných činů.

Zdroj: Kraj Vysočina

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zvířata  

 » Kraje  » Vysočina