Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zásahu při hromadném neštěstí v Elektrárně Tušimice - Jihočeský - Český Metropol

Jihočeský

Zdravotníci Krajské zdravotní se zapojili do nácviku zásahu při hromadném neštěstí v Elektrárně Tušimice

zdroj: KZ

Chomutov | Vznícení uhelného prachu a následný výbuch v jedné z přesypových věží zauhlování Elektrárny Tušimice Skupiny ČEZ, v níž se v té době nacházelo na čtyřicet dělníků a techniků. Taková byla výchozí...

 

situace taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na Chomutovsku, do kterého se tento týden zapojili i zdravotníci Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Zaměstnance, kteří se v inkriminovaný čas nacházeli na pracovišti a utrpěli nejrůznější zranění, včetně těch nejvážnějších, představovali studenti Střední odborné školy energetické a stavební v Chomutově. Kromě hasičů, záchranářů a policistů se do cvičení zapojili i zdravotníci anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) chomutovské nemocnice, kteří si od posádek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje přebírali namaskované figuranty.
Celkem na náš příjem ARO z místa hromadného neštěstí přivezli záchranáři 11 raněných. Hlavními diagnózami byly  devastující poranění horní končetiny, popálený obličej, penetrace břicha, pneumotorax plus crash syndrom, crash syndrom, intoxikace splodinami, úraz hlavy s komocí, fraktura bérce a kontuze hrudníku, fraktura zápěstí a úraz hlavy, fraktura bérce levé dolní končetiny a pravé dolní končetiny, fraktura horní končetiny a kontuze sterna plus tržná rána na hlavě,“ uvedl Mgr. Jan Kotrba, který zastává post vrchní sestry ARO v chomutovské nemocnici.
Spolupráci při předání raněných s posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje si zdravotníci chomutovské nemocnice pochvalovali. Poděkování patří týmu ARO, které se do cvičení zapojilo ve složení: Mgr. Jan Kotrba, zdravotní sestry Petra Pavlicová, Jitka Hlaváčová a sanitář Antonín Procházka.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Jihočeský  

 » Kraje  » Ústecký