Univerzita J. E. Purkyně volí rektora - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Univerzita J. E. Purkyně volí rektora

foto UJEP - žezlo

Ústí nad Labem | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem volí nového rektora. Volební
komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem UJEP sestavila z došlých návrhů kandidátní listinu, na které je jediné jméno - Martin Balej.

 

 

Stávající rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., nenašel na univerzitě protivníka, který by proti němu kandidoval pro další čtyřleté období. Celkem jedenáct navrhovatelů z celé univerzity, převážně děkani či proděkani fakult a vědečtí pracovníci univerzity, potvrzují svými návrhy spokojenost se současným mužem v čele ústecké univerzity. 

Kandidát na rektora, Martin Balej, představí svůj volební program akademickým pracovníkům, studentům a zaměstnancům UJEP na shromáždění Akademické obce UJEP dne 24. 10. 2018 od 15:00 h v Červené aule v budově MFC v Kampusu UJEP. 

Během shromáždění mají členové Akademické obce UJEP možnost položit kandidátovi otázky týkající se jeho volebního programu a plánů i představ na další směřování univerzity.

Doc. Martin Balej je rektorem UJEP od 18. 3. 2015. Jeho volební program pro další období je k dispozici na: https://elf.ujep.cz/as/wp-content/uploads/2018/10/volebni_program.pdf

Samotná volba rektora pro další čtyřleté volební období se bude konat o týden později, tedy 31. 10. 2018 od 14:00 h, a sice v rámci řádného zasedání Akademického senátu UJEP. Nově zvolený rektor by měl poté univerzitu reprezentovat od 18. března 2019 do 17. března 2023.

 

UJEP sestává z 8 fakult:

                       

FSE Fakulta sociálně ekonomická

FSI Fakulta strojního inženýrství

FUD Fakulta umění a designu

FZS Fakulta zdravotnických studií

FŽP Fakulta životního prostředí

FF  Filozofická fakulta

PF  Pedagogická fakulta

PřF Přírodovědecká fakulta

 

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Kraje  » Ústecký