Špičkoví lékaři v oboru ORL se sešli na Větruši - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Špičkoví lékaři v oboru ORL se sešli na Větruši

zdroj: KZ

Ústí nad Labem | Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika...

 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, pořádají 24. odbornou nadregionální konferenci s mezinárodní účastí 16. Německo – české ORL dny – Slámovy ORL dny.
Nad akcí, která je zařazena mezi oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně, převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
Odbornými garanty konference jsou MUDr. Karel Sláma, Ph.D., primář Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,a MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole.
Konference se koná dnes a zítra v prostorách zámečku Větruše v Ústí nad Labem.
Ve dvoudenním odborném programu s 21 přednáškami v angličtině vystoupí přední čeští a němečtí odborníci. Příspěvky jsou zaměřeny na otologii, onkologii, rinologii a problematiku sleep apnea.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký