Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní mohou nyní vidět návštěvníci mostecké nemocnice - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Výstavu k desetiletí Krajské zdravotní mohou nyní vidět návštěvníci mostecké nemocnice

zdroj: KZ

Most | Po nemocnicích v Děčíně, Chomutově a Teplicích mohou v tomto týdnu vidět putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., také návštěvníci mostecké nemocnice. Na chodbě za modrým salónkem v...

 

pavilonu B výstava na 20 panelech představuje významné momenty z desetileté historie Krajské zdravotní, a. s., jež je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.
„Na dvaceti panelech máme to významné, co se v Krajské zdravotní zatím událo. V roce 2007 tu bylo pět nemocnic a začátky Krajské zdravotní byly velmi těžké, bylo více odpůrců než příznivců. Dnes mohu zodpovědně prohlásit, že ustanovení akciové společnosti byl dobrý krok. Za deset let prošla společnost velkými změnami, jako je například přechod realizační fáze veřejných zakázek od externích administrátorů směrem k  realizaci a zajišťování všech souvisejících procesů vlastními silami. Za největší úspěch pokládám zachování komplexního onkologického centra. My jsme se však nezastavili a dnes má Krajská zdravotní nejvyšší platový průměr u lékařů. Je však potřeba, abychom pokračovali a drželi se na špičce. Dalším úspěchem je, že jsme jedním z mála zdravotnických zařízení v České republice, které nečerpá od svého zakladatele, Ústeckého kraje, ani korunu na provozní výdaje. Přesto už čtvrtý rok všech pět nemocnic hospodaří v zisku. Máme připraveny další důležité projekty: v Ústí nad Labem chceme komplexní kardiovaskulární centrum, v Mostě bychom rádi získali iktové centrum. V Mostě otevíráme parkoviště pro zaměstnance a věřím, že brzy vás budeme moci informovat o dalších novinkách,“ řekl při zahájení výstavy Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
Krajská zdravotní od úterý 10. října na základě předchozího rozhodnutí odboru stavebního úřadu Magistrátu města Most zahajuje nařízený zkušební provoz na parkovišti pro osobní automobily u budovy B v areálu mostecké nemocnice. Vjezd na parkoviště pro zaměstnance je za budovou G Nemocnice Most, o. z., s příjezdovou trasou po ulici Svažná kolem budovy Hospice v Mostě. Nová parkovací plocha čítá 186 míst pro osobní motorová vozidla.
„Připravili jsme výstavu mapující deset let činnosti společnosti. A co přineslo nové vedení, je dobře vidět, ať už jde o fasádu nemocnice či další rekonstrukce. Příští týden začne v mostecké nemocnici výměna oken plicního pavilonu a jeho zateplení. Během několika měsíců bude vybudována lůžková rehabilitace na oddělení v Zahražanech. Plánujeme magnetickou rezonanci a přemístění lékárny, aby byla lépe přístupná. Můžeme budovat, stavět, nakupovat techniku, ale bez schopného personálu by Krajská zdravotní nebyla, takže všem zaměstnancům děkuji a doufám, že za dalších deset let se posuneme ještě dále,“ uvedl ve svém vystoupení Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Připojuji se k poděkování, hlavně zaměstnancům, ale i vedení, že za námi stojí. Pokud nám bude představenstvo v čele s Ing. Novákem stále nakloněno, využijeme toho, aby se mostecká nemocnice nadále zlepšovala,“ zdůraznil MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. 
Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.
Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.
Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s.: 
 
9. 10. až 15. 10. Nemocnice Most, o. z. – budova „B“, chodba za modrým salónkem 
16. 10. až 2018  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, Atrium – vernisáž 16. 10. – 14:00 hodin.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký