Strážníci vyhodnotili výuku dopravní výchovy - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Strážníci vyhodnotili výuku dopravní výchovy

zdroj: MP Ústí n. L.

Ústí nad Labem | Vedle prevence sociálně patologických jevů se Městská policie Ústí nad Labem intenzivně věnuje i výuce dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol. Dnes proběhlo vyhodnocení celoroční výuky...

 

dopravní výchovy, kdy strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy městské policie předávali ceny nejlepší škole, žákům a třídám, které se této výuky zúčastnily. Informoval o tom zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.
Výuka dopravní výchovy probíhá během celého školního roku a je sestavena tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce vědomostí. V první etapě se učí teoretickým základům dopravní výchovy a v druhé etapě si žáci  již prakticky vyzkouší silniční provoz na dopravním hřišti. Formou hry si zúčastnění nacvičují různé dopravní situace, se kterými se mohou setkat v běžném dopravním provozu. Tím se učí, jak se správně chovat a zajistit si tak vlastní bezpečnost na komunikacích.Do programu dopravní výchovy jsou zapojeny všechny základní školy v okrese Ústí nad Labem. V praxi to znamená, že každý žák 4. třídy navštíví během školního roku 4 x dětské dopravní hřiště, kde absolvuje teoretickou i praktickou část výuky.  
V roce 2017 navštívilo toto dětské dopravní hřiště přes 5000 žáků ZŠ. Putovní pohár pro nejlepší školu a hodnotné ceny pro jednotlivé žáky věnovalo vedení Statutárního města Ústí nad Labem. Jak uvedla patronka celé akce primátorka města Věra Nechybová: „Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu.“ Nejlepší školou v rámci výuky dopravní výchovy se stala a putovní pohár obdržela ZŠ Stříbrnická.

Zdroj: MP Ústí n. L.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Krimi  

 » Kraje  » Ústecký