Výstava k desetiletí Krajské zdravotní je k vidění v chomutovské nemocnici - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Výstava k desetiletí Krajské zdravotní je k vidění v chomutovské nemocnici

zdroj: KZ

Chomutov | Návštěvníci chomutovské nemocnice mohou tento týden zhlédnout putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní (KZ), a. s., která je umístěna v přízemí budovy „B“ (vstupní chodba). Výstava na 20 panelech....

 

představuje významné momenty z desetileté historie KZ, jež je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.
V úvodu vernisáže jménem představenstva KZ všechny přítomné přivítal místopředseda představenstva společnosti Radek Scherfer. „Výstava, která doputovala do chomutovské nemocnice, je průřezem všeho důležitého, co se v KZ za její působení odehrálo a co se udělalo pro obyvatele Ústeckého kraje. Na fotografiích ve stojenech jsou vidět úspěchy, investice, za což bych chtěl poděkovat našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj a bez jehož významné podpory bychom se neobešli,“ řekl Radek Scherfer. 
Generální ředitel KZ Petr Fiala připomněl výhody pro jednotlivé nemocnice ve správě Ústeckého kraje sloučením do jednoho celku. „V jeden čas to v chomutovské nemocnici vypadalo, že bude muset omezit zdravotní péči. Například jí nebyla připsána onkologická péče. To se podařilo napravit a dnes máme v KZ dvě spolupracující Onkologická oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, kde máme Komplexní onkologické centrum, a v chomutovské nemocnici, s nejmodernějším, plně funkčním vybavením, dvěma lineárními urychlovači v každé z nich. Rovněž musím připomenout modernizaci nukleární medicíny jako spolupracujícího oboru. Také bych chtěl poděkovat zdravotnickému personálu za jeho práci, bez něhož by byly veškeré investice a nákupy přístrojů k ničemu,“ uvedl Petr Fiala, který ve svém proslovu zmínil i další investice v chomutovské nemocnici, například nedávnou modernizaci Mamodiagnostického centra.
Ředitelka zdravotní péče chomutovské nemocnice Irena Voříšková poděkovala celému vedení KZ za podporu. „Pevně věřím, že modernizace naší nemocnice a našich zdravotnických pracovišť bude i nadále pokračovat,“ řekla Irena Voříšková. 
Hlavní setra chomutovské nemocnice Anna-Marie Malá poblahopřála desetileté „slečně“ KZ za všechny místní zdravotníky. „Věřím, že KZ bude i díky chomutovské nemocnici prestižním zdravotnickým zařízením v ČR,“ dodala Anna-Marie Malá.
KZ vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem KZ. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.
Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody KZ. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice KZ, páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.
 
Putovní výstava k deseti letům KZ bude dále k vidění: 
 
2. 10. až 8. 10. v Nemocnice Teplice, o. z. – budova „A“ vstupní vestibul Polikliniky 
9. 10. až 15. 10. v Nemocnici Most, o. z. – budova „B“ chodba za modrým salónkem 
16. 10. až 2018  v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, atrium v přízemí.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký