Mladým dlužníkům odpustí radnice dluh - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Mladým dlužníkům odpustí radnice dluh

zdroj: město Litoměřice

Litoměřice | Litoměřická radnice odpustí téměř devíti stovkám mladých lidí dluh vůči městu. Vznikl vinou jejich zákonných zástupců, kteří za ně neuhradili poplatek za komunální odpad. Dohromady činí dlužná částka...

 

přibližně 900 tisíc korun, včetně penále. 
„Rozhodli jsme se tento dluh hromadně prominout z důvodu přílišné tvrdosti právního předpisu. Děti za chování svých rodičů nebo opatrovníků přece nemohou,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.  
Diskuse na téma postihu mladých lidí trvá již několik let. Vyústila až ve změnu zákona o místních poplatcích, který byl postupně upraven tak, že poplatek mohl být vyměřen od 1. ledna loňského roku již pouze zákonnému zástupci dítěte. Zároveň s tím byly od poplatku osvobozeny děti vyrůstající v ústavní péči. 
„Zůstaly však nevyřešeny staré případy posuzované podle dřívější právní úpravy, kdy poplatníkem byl pouze nezletilý,“ upozornila vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka Městského úřadu v Litoměřicích Martina Skoková. Letos v srpnu ale vyhověl Ústavní soud stížnosti dnes již 24leté dívky. Právní úpravu, která zatěžuje nezletilé poplatkovou povinností bez ohledu na to, zda mají prostředky k jejímu splnění a bez ohledu na možnost ovlivnit uložení platební povinnosti, shledal v rozporu s Listinou základních práv a svobod.   
Konkrétně v Litoměřicích se nález Ústavního soudu týká 88 případů vymáhání poplatku u nezletilých dětí. Toto vymáhání bude v souladu s nálezem zastaveno.  
Městský úřad ale eviduje dalších téměř 800 případů vymáhání poplatku po nezletilých, na které se nález soudu nevztahuje. U dalších případů dosud nebylo vymáhání zahájeno. Jedná se o poplatky vzniklé po období posuzovaném Ústavním soudem. „Všem jsme se rozhodli dluh hromadně prominout,“ informoval místostarosta Krejza.

Zdroj: Město Litoměřice

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Ústecký