V Masarykově nemocnici úspěšně proběhla odstávka dodávky elektrické energie - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

V Masarykově nemocnici úspěšně proběhla odstávka dodávky elektrické energie

zdroj: KZ

26. září 2017, 20.00 | Ústí nad Labem | V areálu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na Severní Terase se uskutečnila plánovaná odstávka z důvodu opravy havárie na hlavním přívodu elektrické...

 

energie. Začala 22. září v 16.00 hodin a odborné firmě se podařila oprava již v noci z pátku na sobotu 23. září 2017. Ačkoli byl předpoklad ukončení odstávky do 18 hodin, hotovo bylo již v jednu hodinu v noci a nemocnice tak mohla najet na běžný režim dodávky elektrické energie v celém areálu na Severní Terase. 
"Děkuji řediteli zdravotní péče nemocnice MUDr. Josefu Liehnemu, za technický úsek Ing. Pavlu Rejholcovi a všem, kdo se na přípravě, zajištění a průběhu náročné akce, která nemá v historii Masarykovy nemocnice obdoby, podíleli. Poděkování patří i odborné firmě, která opravu provedla," vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
"Děkuji zaměstnancům Masarykovy nemocnice, kteří se podíleli na přípravě celé akce a následně na její realizaci, rovněž děkuji veřejnosti, že respektovala všechna omezení, která jsme museli v době akce učinit," zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
"Chtěl bych poděkovat dalším nemocnicím Krajské zdravotní za součinnost a Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje za spolupráci během této náročné akce," řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. 

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký