Výstava k desetiletí Krajské zdravotní je k vidění v děčínské nemocnici - Ústecký - Český Metropol

Ústecký

Výstava k desetiletí Krajské zdravotní je k vidění v děčínské nemocnici

zdroj: KZ

Ústí nad Labem | Putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní, a. s., mohou tento týden zhlédnout návštěvníci děčínské nemocnice. Výstava se na 20 panelech zaměřuje na významné momenty z desetileté...

 

historie Krajské zdravotní, a. s., která je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.
„Prvního září tomu bylo deset let, kdy došlo ke sloučení pěti nemocnic v majetku Ústeckého kraje do jedné společnosti Krajská zdravotní. Jsem přesvědčen, že díky tomuto spojení jednotlivé nemocnice získaly větší stabilitu a mají větší investiční podporu od svého jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj. Na snímcích ve stojanech jsou zachycené významné momenty naší společnosti za uplynulé období. Těchto dvacet plakátů vyšlo také jako speciální příloha našeho firemního časopisu Infolisty. Chtěl bych zároveň poděkovat personálu děčínské nemocnice za podporu a poskytování zdravotní péče, což není v tomto příhraničním regionu jednoduché,“ uvedl při vernisáži generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.
Ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA, poděkoval celému vedení Krajské zdravotní, a. s., za finanční podporu a investice zejména v posledních letech. „Když jsem nastupoval do své funkce tak jsem byl jen v očekávání. Dnes již můžeme vidět realitu podpory, jako je v těchto dnech probíhající rozsáhlá rekonstrukce budovy interních oborů. Dále nás čeká plánovaná výstavba pavilonu intenzivní péče, kdy se na jeho tvorbě budete podílet také vy - zdravotníci jednotlivých oddělení, spadajících pod intenzivní medicínu, jako jsou chirurgické obory, emergentní interna, neurologie a další,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA.  
Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje.
Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.
 
Putovní výstava k deseti letům Krajské zdravotní, a. s, bude dále k vidění: 
 
25. 9. až 1. 10. v Nemocnici Chomutov, o. z. – budova „B“, chodba u dětského koutku 
2. 10. až 8. 10. v Nemocnice Teplice, o. z. – budova „A“ vstupní vestibul Polikliniky 
9. 10. až 15. 10. v Nemocnici Most, o. z. – budova „B“ chodba za modrým salónkem 
16. 10. až 2018.  v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – budova „B“, atrium v přízemí.

Zdroj: KZ

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

 » Kultura  » Kultura